(Foto: Facebook Stop Mestfabriek Oss)
(Foto: Facebook Stop Mestfabriek Oss)

Adviesbureau: 'M.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd'

  •   keer gelezen

OSS | De gemeente Oss heeft in de zaak 'mestverwerkingsfabriek op industrieterrein Elzenburg' Witteveen+Bos gevraagd haar visie te geven over een milieueffectrapportage in het besluitvormingstraject. Het adviesbureau laat in haar advies weten dat een m.e.r. op meerdere vlakken nodig is.

"Op basis van wijzigingen in techniek, omgeving en regelgeving trekken we de conclusie dat er voor de biomassa-energiecentrale (BMEC) niet zondermeer vanuit gegaan kan worden dat een aanmeldingsnotitie uit 2008 volstaat en dit ontslaat de initiatiefnemer OOC Terminals BV niet van het opstellen van een m.e.r.-beoordeling." Ze vervolgen: "We zijn van mening dat de activiteiten mestverwerking in aard, procesvoering en omvang gezien moet worden als afvalverwijdering en als activiteit waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Wij zijn van mening dat ook hier een m.e.r.-beoordeling voor had moeten worden opgesteld. Aangezien deze activiteiten naast elkaar worden opgericht zullen milieueffecten cumulatief moeten worden beschouwd en beoordeeld. Hierdoor stijgt de kans dat er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn aanzienlijk. Vanuit het oogpunt van bescherming van het milieu mag voor de gehele inrichting een m.e.r.-beoordeling ons inziens niet ontbreken."

Advocaten
Omwonenden, onder andere uit de Horzak en Schadewijk, die zich hebben vereniging tegen de komst van het bedrijf, hebben advocaten ingeschakeld. Hieruit zijn diverse punten gekomen, waaronder dat de belangrijkste emissies met 60 procent worden onderschat.

Gemeenteraad
De Osse gemeenteraad stemde begin juni al unaniem in met een motie tot het voeren van een m.e.r.-procedure. Uiteindelijk beslist de provincie Noord-Brabant of deze procedure er ook daadwerkelijk gaat komen.

Meer berichten