Logo kliknieuws.nl/oss

Verschillende partijen bezig met Blue Zones in Oss

  •   keer gelezen

OSS | Een aantal partijen hebben de handen ineengeslagen met de wens om in Oss een Blue Zone te laten ontstaan. Een Blue Zone is een plek waar je langer, gezonder en gelukkiger leeft, woont en werkt. De partijen zijn op zoek naar 'veranderaars' die gedurende acht weken met elkaar willen onderzoeken of en hoe een Blue Zone kan ontstaan.

Blue Zones bestaan al. Sterker nog, ze zijn vanzelf ontstaan in landelijke, geïsoleerde gebieden met hechte gemeenschappen en natuurlijke eet- en leefgewoontes. Een aantal belangrijke ingrediënten zijn rust en ontspanning, natuurlijke beweging, gezonde voeding, matigen met eten en een doel om voor te leven. Op steeds meer plekken in de wereld is aandacht voor de ontwikkelijk van Blue Zones, nu ook in Oss. Daarvoor willen verschillende partijen in een hub, een knooppunt van verbindingen, de verandermethodiek uit Theory U toepassen met als doel: een heuse Blue Zone in Oss. De werkplaats is een initiatief van de werkgroep Blue Zone die ontstaan is uit het netwerk Medicijn voor Gezond Water. Leden van de werkgroep nemen deel op persoonlijke titel. De organisaties waar zij deel van uit maken zijn Waterschap Aa en Maas, Way of Nature, provincie Noord-Brabant, RIWA, BrabantZorg en FiTNEZZplaza.

Medicijnresten
Waterschap Aa en Maas is zoals gezegd één van de initiatiefnemers. Ze constateren dat niet alle medicijnresten uit rioolwater kunnen worden gehaald. Daardoor komen deze resten in het oppervlaktewater terecht. Dat is ook in de Maas het geval. "We kunnen kiezen voor dure oplossingen op de zuiveringen, maar liever onderzoeken we oplossingen aan de bron, met andere partijen. Als mensen gezonder leven en gelukkig zijn, vermindert het medicijngebruik, komen er minder medicijnen in het rioolwater terecht. Zo snijdt het mes aan twee kanten", aldus Marlies Kampschreur namens het waterschap.

Verschillende fases
Gedurende acht weken, vanaf 9 september tot en met 4 november, komende partijen iedere vrijdagmiddag (niet op 6 oktober) van 13.30 tot 16.30 uur bij elkaar bij Dome-X aan de Kanaalstraat 12B in Oss. Hier worden de fases uit Theory U doorlopen. Het wordt gratis aangeboden via de online cursus Ulab van het Massachusetts Institute of Technology. Deelnemers doen dus ervaring op met de methodiek, ontwikkelen zich door een gezamenlijke leerreis, breiden hun netwerk uit en zetten daadwerkelijk stappen om idealen, verlangens en positieve verandering te realiseren. Kampschreur hoopt dat er mensen en organisaties opstaan die mee willen helpen. "We willen een beweging op gang brengen. Als een initiatief ook zichtbaar wordt, kan dat anderen inspireren."


Meehelpen
Aanmelden kan via Marlies Kampschreur: mkampschreur@aaenmaas.nl en/of via Annemieke Wiercx: a.wiercx@wayofnature.nl.

Meer berichten