Osse Politieke partijen ondertekenen Regenboog Stembusakkoord
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087640&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/oss&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=534,535,536,537,538,539" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/oss
De ondertekenaars van het Regenboog Stembusakkoord zullen zich inspannen om maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren.
De ondertekenaars van het Regenboog Stembusakkoord zullen zich inspannen om maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren.

Osse Politieke partijen ondertekenen Regenboog Stembusakkoord

  •   548 keer gelezen

OSS | Alle Osse politieke partijen hebben het Regenboog Stembusakkoord getekend. Het akkoord werd in het leven geroepen door D66 om de erkenning en gelijkstelling van lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHTBI) te verbeteren. De ondertekenaars van het Regenboog Stembusakkoord zullen zich inspannen om maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren.

In het akkoord is onder meer opgenomen dat zowel basisscholen als middelbare scholen verder worden gestimuleerd om uitleg te geven over seksuele gerichtheid en genderdiversiteit en dat er meer aandacht moet komen voor LHBTI-ouderen. 

Hieronder het ondergetekende akkoord. 
 
Voorlichting en acceptatie op alle Ossse scholen.
Op vele scholen in Oss wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit. Maar nog lang niet overal en soms niet meer dan terloops. Dat kan beter. Het is belangrijk om LHBTI-emancipatie in het reguliere schoolbeleid te verankeren in het lesaanbod en ook op solidaire wijze te bevorderen in de overige schoolactiviteiten door de vorming van GSA's (GayStraightAlliances). De gemeente blijft voorlichting en andere activiteiten over seksuele diversiteit ondersteunen en bevorderen op alle scholen voor Voortgezet Onderwijs. Ook basisscholen worden verder gestimuleerd om uitleg te geven over seksuele gerichtheid en genderdiversiteit.

Veiligheid voor LHBTI'ers
Discriminatie en geweld op grond van seksuele en genderdiversiteit worden vrijwel nooit bestraft, vanwege lastige bewijsbaarheid en geringe aangiftebereidheid. Snel optreden door de politie na aangifte of melding van geweld, bedreiging en/of intimidatie tegen LHBTI'ers verdient prioriteit. Het doen van anonieme aangifte moet actief worden aangeboden. Niet alleen de feitelijke discriminatie dient bestreden te worden. Preventief dient het veiligheidsgevoel verbeterd te worden. Het LHBTI-belevingsonderzoek (Oss/'s-Hertogenbosch) augustus 2017 toonde dat veel te veel LHBTI'ers in de gemeente zich lang niet altijd vrij voelen om zichzelf te zijn. Met name het gevoel van acceptatie en veiligheid van transgenders is met reden erg laag, en dient actief bevorderd te worden. "Je mag het zijn, als je het maar niet laat zien", is uit den boze. 

Training professionals 
Ontmoetingsfaciliteiten en voorlichting voor LHBTI-jongeren en zelforganisaties worden uitgebreid, in het bijzonder indien zij een (bi)culturele of religieuze achtergrond hebben waarbinnen de acceptatie van LHBTI'ers moeilijk kan liggen. LHBTI-jongeren hebben soms professionele steun nodig bij hun coming-out. Docenten en bijvoorbeeld jongerenwerkers worden getraind op sensitiviteit ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit in het algemeen en de extra moeilijke positie van bi culturele jongeren in het bijzonder.

Aandacht voor LHBTI-ouderen
Vergrijzing leidt tot een groeiende behoefte aan specifieke aandacht voor roze ouderen in Oss. Voor oudere lesbiennes, homo's en transgenders kan een verhuizing naar een zorginstelling soms betekenen dat ze terug de kast in moeten, vanwege de negatieve houding van medebewoners en personeel. We streven ernaar dat alle zorginstellingen in Oss de Roze Loper verwerven. (De Roze Loper is een certificering van kwaliteitszorgbedrijf KIWA.) Ook de groeiende thuiszorg voor ouderen in de wijken behoeft aandacht.

Naar een Veilig Sportklimaat
Seksuele diversiteit in de sport is in veel gevallen nog een taboe, in het bijzonder bij teamsporten. Terwijl sport van groot belang is voor de fysieke en mentale gezondheid van jong en oud in Oss. De stad heeft inmiddels stappen gezet om het sportklimaat te verbeteren door sprekende signalen en gerichte activiteiten: tegen pesten, geweld en uitsluiting, en vóór tolerantie, respect, acceptatie en gedeeld spelplezier. Het realiseren van een Veilig Sportklimaat, inclusief het LHBTI-aspect, vraagt uithoudingsvermogen, training en inzet. Dit is integraal onderdeel van het gemeentelijk sportbeleid.

Opvang van LHBTI-Vluchtelingen/Statushouders monitoren en verbeteren
Lesbiennes, homo's, bi's en transgenders die door discriminatie en vervolging vanwege hun seksuele gerichtheid naar Nederland vluchten, komen ook in Oss terecht. Gerichte ondersteuning en specifieke opvang voor deze groep is noodzakelijk. Dit vraagt een proactief beleid van de gemeente.                                                   

Gemeente Oss & Globals Goals. 
Een breed inclusie- en diversiteitsbeleid in de ambtelijke organisatie van de gemeente is gewenst. Doel daarvan is een veilige werkomgeving bieden waarin verschillen tussen mensen er mogen zijn én erkend worden. En waarin de meerwaarde van een divers personeelsbeleid wordt gezien en beleefd. Daarbij verwerft de Gemeente een voorbeeldrol in de praktijk van een inclusief leef- en werkklimaat. E.e.a. past o.a. bij Global Goal 5 en 10. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Ondersteuning LHBTI-initiatieven en zichtbaarheid
Zoals het voorbije Roze jaar aantoonde kunnen in Oss al dan niet eenmalige Regenboog-initiatieven bijdragen aan de zichtbaarheid van de diverse bevolking en aan de emancipatie van LHBTI-bewoners in een breed inclusief maatschappelijk palet van arbeid tot recreatie, van sport tot cultuur, van debat tot geloof. Daarnaast blijft de gemeente structurele LHBT-basisactiviteiten als die van het COC Noordoost Brabant actief ondersteunen en nieuwe initiatieven ter bevordering van de zichtbaarheid en emancipatie stimuleren.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087640&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/oss&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=534,535,536,537,538,539" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093038&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/oss&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=534,535,536,537,538,539" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661553&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/oss&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=534,535,536,537,538,539" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087101&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/oss&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=534,535,536,537,538,539" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099676&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/oss&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=534,535,536,537,538,539" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>