Logo kliknieuws.nl/oss

SP stelt vragen over onderzoeksrapport naar toekomstscenario's voor Neerloon, Overlangel en Keent

  •   keer gelezen   Politiek

OSS | De gemeenschap van Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) is al enige jaren met gemeente Oss in gesprek over de toekomstplannen op het gebied van ontmoeten en sport. Sinds februari 2016 is dit onderwerp op de politieke agenda gezet. De SP heeft vernomen dat het college al een jaar lang beschikt over een extern uitgevoerd onderzoek, inclusief rapport. De Osse fractie stelt dat het rapport de gemeenteraad nog steeds niet heeft bereikt. "Sterker nog: de raad weet niet eens van het bestaan van het rapport af." 

De afgelopen jaren is er op verschillende niveaus gesproken over de toekomst van ontmoeten en sport in NOK. De wens van de gemeenschap om sport en ontmoeten te centraliseren op een locatie binnen Overlangel was voor de klankbordgroep het uitgangspunt. Vanuit het college van B&W stuitte dit op (financiële) bezwaren. Politieke partijen, waaronder de SP, dienden in de gemeenteraad voorstellen in en de klankbordgroep en dorpsraad spraken met ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente Oss. Deze inspanningen hebben niet tot een oplossing geleid.

De SP is benieuwd of het klopt dat het college beschikt over een rapport waarin diverse toekomstscenario's voor NOK zijn beschreven en doorgerekend, en zo ja, waarom de gemeenteraad hier dan nooit over geïnformeerd is. De fractie geeft aan te willen dat het rapport voor 4 juli openbaar gemaakt wordt om zo alle betrokkenen te voorzien van dezelfde informatie.

Meer berichten