<p>De fractie van GroenLinks is van mening dat er in de gemeente Oss meer aandacht moet komen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.</p>

De fractie van GroenLinks is van mening dat er in de gemeente Oss meer aandacht moet komen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

GroenLinks wil lokaal meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag

  •   keer gelezen   Politiek

OSS | De fractie van GroenLinks is van mening dat er in de gemeente Oss meer aandacht moet komen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo pleit de partij niet alleen voor een lokaal meldpunt die de drempel om melding te doen moet verlagen, maar ook voor meer preventie en educatie. GroenLinks stelt hier vragen over aan het college van B&W.

GroenLinks heeft onlangs technische vragen gesteld over het melden van grensoverschrijdend gedrag en met name seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieruit blijkt dat de inwoners van Oss op dit moment zijn aangewezen op Radar, of andere landelijke meldpunten zoals Stichting Seksueel Geweld. Ook kunnen slachtoffers terecht bij slachtofferhulp, politie en huisarts. Uit de monitor Discriminatie Oost Brabant blijkt echter dat op dit moment slechts 3% van het aantal incidenten wordt gemeld bij een instantie. Mensen blijken het benoemen en melden van incidenten betreffende grensoverschrijdend seksueel gedrag erg moeilijk te vinden.

Webinar kenniscentrum Rutgers

Op 21 juni heeft Rutgers - een Nederlands kenniscentrum voor seksualiteit en seksuele gezondheid - een webinar gegeven aan raadsleden en beleidsmakers in Oss over de rol van de gemeente in de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lokale overheden hebben volgens het kenniscentrum een centrale en belangrijke rol hierin. In acht punten heeft Rutgers aangegeven hoe je als gemeente de preventie kunt vormgeven en verbeteren. Daarbij werd benadrukt hoe belangrijk het is om hier structureel aandacht aan te geven en alle hulpverlenende instanties te clusteren om samen te werken. 

Aanleren gezond seksueel gedrag

‘Incidenteel aandacht geven aan dit onderwerp – door bijvoorbeeld van 25 november tot en met 10 december mee te doen aan de campagne ‘Orange the World’ door het gemeentehuis in oranje licht te zetten - is dan ook niet voldoende’, meent GroenLinks: ‘Niet alleen preventie is belangrijk, maar juist het aanleren van seksueel gezond gedrag. De bevordering van gezond seksueel gedrag kan leiden tot fijner omgaan met elkaar, meer veiligheid op straat en in het uitgaansleven en leidt tot minder discriminatie van kwetsbare mensen in onze samenleving.’

Meer berichten