<p>Ulysses - Vorstenbossche Boys. (Foto: Anne-Marie van Rossem)</p>

Ulysses - Vorstenbossche Boys. (Foto: Anne-Marie van Rossem)

Gemeente Oss scheldt huurkosten sport- en cultuursector eerste kwartaal kwijt

  •   keer gelezen   Sport

OSS | Het college van B&W gaat de huur van gemeentelijke accommodaties voor sport en cultuur die door coronamaatregelen in de periode januari tot en met maart 2021 niet gebruikt konden worden, kwijtschelden.

Het gaat in de cultuursector om 54.864 euro aan misgelopen huurinkomsten en dat wil de gemeente dekken uit gelden van het Rijk voor geleden schade door COVID-19. Voor de sport gaat het voor de binnen- en buitensportsector om 222.383 euro. Dat bedrag wil het zoveel mogelijk dekken uit de nog aan te vragen compensatiegelden. Aan het Sport Expertise Centrum wordt 17.680 euro uitgekeerd ter compensatie voor de extra inzet die zij hebben geleverd tijdens de eerste lockdown in 2020. Ook dit bedrag wordt gedekt uit de ontvangen gelden.

Meer berichten