Logo kliknieuws.nl/oss
<p>Het Osse gemeentehuis.</p>

Het Osse gemeentehuis.

Horeca, cultuur, sport en evenementen in gemeente Oss uiten de meeste zorgen

  •   keer gelezen   Zakelijk

OSS | Voor veel ondernemers heeft de coronacrisis grote gevolgen. De gemeente Oss wil graag weten wat die gevolgen zijn. Daarom waren er in mei en juni 2020 de ondernemersenquêtes Corona. Nu staat de derde corona-enquête online. Ondernemers kunnen de derde digitale enquête tot en met 3 oktober 2020 invullen op www.oss.nl/bedrijven. Later dit jaar volgt de vierde Ondernemersenquête.

De uitkomsten van de vorige vragenlijsten maakten duidelijk dat meer dan de helft van de ondernemers zich zorgen maakt over de gevolgen van de coronacrisis. Horeca, cultuur, sport en evenementen uitten de meeste zorgen, vooral over daling van omzet en inkomsten. Ondernemers benoemen ook andere problemen: negatieve invloed van de coronacrisis op de werkgelegenheid (87%), uitstellen of bijstellen van investeringsplannen (59%), minder mogelijkheden voor investeringen (30%) en extra investeringen vanwege coronamaatregelen (8%). De uitkomsten van deze ondernemersenquêtes staan op www.oss.nl/bedrijvignieuws

Meer berichten