Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel

'Opwaarderen N279 en halve omleiding beste opties'

  •   keer gelezen

VEGHEL | Het opwaarderen van de bestaande N279 en de halve omleiding in combinatie met het opwaarderen van de N279 in Veghel komen in de MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) als de meest voordelige oplossing voor het toekomstbestendig maken van het tracé Veghel – Asten uit de bus.  

De MKBA is in opdracht van het college uitgevoerd en bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de beste oplossing bij Meierijstad voor het N279-tracé tussen Veghel en Asten. In de MKBA zijn diverse varianten onderzocht. Grofweg gaat het om het opwaarderen van het bestaande tracé door Veghel, de omleiding langs Zijtaart en een halve omleiding. De omleiding langs Zijtaart komt als minst gunstig uit de bus. Reistijdwinsten zijn er niet en de kosten zijn relatief hoog. Het opwaarderen van de N279 met 2 x 2 rijstroken (80 kilometer per uur) en de halve omleiding in combinatie met het opwaarderen van de N279 scoren relatief het beste.


Het college heeft Adviesbureau Goudappel Coffeng opdracht gegeven om de effecten van het opwaarderen van de N279 onder de loep te nemen. Dit naar aanleiding van de provinciale MER. Wethouder Harry van Rooijen stelde eerder 'geschrokken' te zijn van de impact op onder meer het woon- en leefklimaat. Goudappel Coffeng bevestigt dat dat onder druk komt te staan. Ook signaleert het adviesbureau dat de doorontwikkeling van bedrijventerreinen gevaar loopt en dat de oplossing niet bijdraagt aan een betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. De impact van de voorgestelde ongelijkvloerse aansluiting bij Keldonk noemt Goudappel Coffeng te grootschalig voor een relatief beperkt probleem.

Leefbaarheid
"De N279 is meer dan een weg", concludeert Goudappel Coffeng. De inrichting van de N279 heeft onder meer effect op de leefbaarheid en de economische en ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Goudappel Coffeng adviseert onder meer om bij Keldonk niet te kiezen voor een ongelijkvloerse aansluiting; om een nieuwe afslag te maken richting de bedrijventerreinen en om maatregelen te nemen voor een beter woon- en leefklimaat en een goede inpassing van de weg.

Het college van B en W besluit op dinsdag 16 mei over de voorkeur van Meierijstad voor de N279.

Meer berichten