Realisatie Silotel stap dichterbij
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel

Realisatie Silotel stap dichterbij

  •   2703 keer gelezen

VEGHEL | Het college van burgemeester en wethouders heeft de eerste vergunning voor de bouw van het Silotel verleend. De planologische afwijking van het bestemmingsplan van het hotel op de silo's op de Noordkade in Veghel is geaccepteerd. 

Het hotel is in strijd met het bestemmingsplan. De strijdigheid met het bestemmingsplan kan worden opgeheven door het verlenen van een omgevingsvergunning met een planologische ontheffing. De omgevingsvergunning is gefaseerd aangevraagd, waarbij nu voor de eerste fase het onderdeel planologie aan de orde is. Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. "De ruimtelijke onderbouwing is getoetst en akkoord bevonden. In het kader van het vooroverleg is de provincie ter plaatse geweest. Zij staan positief tegenover de ontwikkeling", aldus het college.

Voorwaarden
Er zijn tien schriftelijke zienswijzen ingediend. In de notitie beantwoording zienswijzen zijn de zienswijzen geanonimiseerd, gecategoriseerd en voorzien van een reactie. De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het besluit. Wel worden er nadere voorwaarden aan de vergunning verbonden. De ruimtelijke onderbouwing is naar aanleiding van zienswijzen uitgebreid en aangepast. Het college besluit de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit planologisch afwijken ten behoeve van de realisatie van het Silotel Noordkade te verlenen en deze conform afdoeningsmandaat af te laten werken en het college besluit het verlenen van de vergunning direct bekend te maken.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093131&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661455&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087111&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099816&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>