Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel

Nieuw beleid voor gladheidsbestrijding: 'We moeten prioriteren stellen'

  •   873 keer gelezen

VEGHEL | Ondanks de hitte in de afgelopen periode is er in Meierijstad gewerkt aan nieuw beleid voor de gladheidsbestrijding. Daarin kiest het college voor de methode van preventief strooien om de risico's zoveel mogelijk te beperken. Ook de strooiroutes worden opnieuw ingericht.

De gemeente is wettelijk verplicht goed te borgen dat de verhardingen die ze beheert veilig gebruikt kunnen worden. Winterse omstandigheden vragen om een specifieke aanpak. In het nieuwe beleid wordt het strooien in de gehele gemeente op dezelfde wijze uitgevoerd (tot nu toe verschilde de wijze van bestrijden in de drie voormalige gemeenten). Dat geeft de inwoners duidelijkheid en zekerheid over waar en wanneer de gladheid bestreden wordt.
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare wegen. Gladheid op aansluitingen, toegangen en toegangspaden tot eigen terreinen en de eigen terreinen zelf, moeten eigenaars/gebruikers zelf aanpakken.

Preventief strooien
Het strooien gebeurt preventief. Dat wil zeggen dat op basis van signalen (weerberichten, berichten van weerstations, coördinatoren) bepaald wordt wanneer en waar er gestrooid moet worden. Met strooien wordt begonnen voordat de (volledige) gladheid heeft ingetreden. Ten opzichte van de oude situatie gaan in de voormalige gemeente Sint-Oedenrode bestrijdingsvoertuigen eerder de weg op.

Volgorde van strooien
Wethouder van Rooijen legt uit hoe er keuzes gemaakt worden: "Het is in het omvangrijke grondgebied van Meierijstad natuurlijk niet mogelijk in alle kernen en op alle wegen en tegelijk materieel en personeel in te zetten. Daarom moeten we prioriteren stellen, welke wegen doen we als eerste, welke daarna en welke niet. De prioritering welke wegen eerst gestrooid worden hebben we gebaseerd op de wegen categorisering in Meierijstad. Als eerste gaat het dan om gebiedsontsluitingswegen binnen en buiten de bebouwde kom en de primaire fietspaden." Binnen de kom kan elk huishouden binnen afzienbare afstand een route bereiken waarop gestrooid wordt.
De gemeenteraad spreekt zich in de raadsvergadering van 10 oktober uit over het nieuwe beleid. Daarna volgt een uitvoeringsplan. Daarin staan de exacte routes van alle kernen en welke materialen ingezet worden. Op dit moment onderzoekt de gemeente nog hoe ook de inwoners, organisaties en bedrijven actief betrokken kunnen worden bij de gladheidsbestrijding in hun wijk of dorp.

Meer berichten