Onderzoek naar leefbaarheid in Meierijstad
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel

Onderzoek naar leefbaarheid in Meierijstad

  •   230 keer gelezen

VEGHEL | Meierijstad wil een gemeente zijn waar inwoners kunnen wonen en leven in een prettige en veilige omgeving. Om te weten waarop de gemeente, samen met inwoners en maatschappelijke partners, moet inzetten om dit verder te verbeteren, is het goed om te weten hoe de leefbaarheid in Meierijstad er nu voor staat. Wat gaat er goed, waar liggen de verbeterkansen en in welke gebieden. De gemeente houdt daarom een groot onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad.

Bij 19.000 inwoners valt half september een brief op de mat met daarin een inlogcode die toegang geeft tot de online enquête. Hierin wordt gevraagd wat zij vinden van hun eigen buurt. Aan de orde komen thema's zoals vervuiling, sociale contacten, onderhoud van wegen en groen, veiligheid, verlichting en de kwaliteit van voorzieningen.

Leefbaarheid
De groep van zo'n 19.000 inwoners is een steekproef onder alle inwoners. Niet alle inwoners krijgen dus een enquête. De resultaten helpen mee om te bepalen waar en op welke onderdelen de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad verbeterd kunnen worden. Een hoge respons is dus belangrijk. Om dit te stimuleren worden tien cadeaubonnen van 40 euro verloot.

2 oktober
De geënquêteerden hebben tot 2 oktober de tijd om de enquêtes in te vullen Dat kan online, maar er kan ook gratis een papieren versie aangevraagd worden.

Leefbaarheidsmonitor
De opgehaalde gegevens worden samen met cijfers en informatie die er al is bij de gemeente, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en politie samengebracht in een leefbaarheidsmonitor. Deze monitor geeft op die manier een representatief beeld van de leefbaarheidssituatie van zo'n 40 gebieden in Meierijstad en is naar verwachting begin 2020 online te raadplegen. In diezelfde periode bespreekt de gemeente de uitkomsten van de meting ook samen met de wijk- en dorpsraden en de maatschappelijke partners.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093131&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661455&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099816&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>