Plannen niet gewijzigd na bezwaren, komst windmolens stapje dichterbij
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Een denkbeeldige windmolen op Dorshout (Foto: Maarten van Lankvelt).
Een denkbeeldige windmolen op Dorshout (Foto: Maarten van Lankvelt).

Plannen niet gewijzigd na bezwaren, komst windmolens stapje dichterbij

  •   629 keer gelezen

VEGHEL | Het college van Meierijstad vraagt de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ontwikkeling van Windpark Veghel Win(t)d. Als de raad op 7 november instemt, verleent het college een omgevingsvergunning. De kans is dan groot dat er vier windmolens langs de A50 ter hoogte van de bedrijventerreinen De Amert en De Dubbelen in Veghel komen. Bezwaarmakers kunnen dan alleen nog maar naar de rechter stappen.

Op 27 juni besloot de raad al tot een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Daarna heeft het college een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. In juli en augustus hebben informatieavonden voor omwonenden, bedrijven en andere belangstellenden plaatsgevonden. De initiatiefnemer heeft individuele gesprekken gevoerd met direct aanwonenden. Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen. "21 partijen maakten gebruik van de mogelijkheid om hun zienswijze in te dienen bij de gemeente. De zienswijzen geven geen aanleiding om het ontwerpbesluit te wijzigen", zo laat het college weten. Wethouder van Rooijen vult aan: "We hebben afgelopen tijd ook gemerkt dat er zorgen leven onder omwonenden over de effecten van deze ontwikkeling op hun woon –en leefomgeving. Daar hebben we oog voor en we toetsen de plannen zorgvuldig aan de wet- en regelgeving en andere kaders die we daarvoor hebben. Tegelijk hebben we ook de taak om ontwikkelingen die ingediend worden mogelijk te maken als ze aan de regels voldoen. Dit plan uit het Veghelse bedrijfsleven kan weliswaar bijdragen aan de enorme opgave die ook Meierijstad heeft om duurzame energie op te wekken; dat geeft het plan echter zeker geen uitzonderingspositie in de wijze waarop we het beoordelen."

Volgens de gemeente blijkt uit de ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken dat de effecten van het windpark op gebied van geluid, slagschaduw, externe veiligheid, ecologie en landschap toelaatbaar zijn. En op onderdelen waar dat niet zo is, zijn ze door het treffen van maatregelen tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Het college maakt wel enkele voorbehouden. Een daarvan is dat de windturbines geen belemmering vormen voor een eventueel toekomstige parallelstructuur langs de A50. "Doorstroming op de A50 is van groot belang voor behoud van de bereikbaarheid van Veghel", aldus wethouder van Rooijen. Daarnaast is er voor gekozen om de initiatiefnemer op te leggen dat er na verlening van de omgevingsvergunning een website over het windpark met begrijpelijke en actuele informatie wordt gemaakt, een klankbordgroep wordt samengesteld waarin de omgeving is vertegenwoordigd en een klachtenloket wordt geopend waar omwonenden terecht kunnen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093131&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661455&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099816&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>