Markt Sint-Oedenrode krijgt een nieuw gezicht
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel

Markt Sint-Oedenrode krijgt een nieuw gezicht

  •   1035 keer gelezen

VEGHEL | Meierijstad wil sterke en vitale (winkel) centra en openbare voorzieningen. In de Centrumvisie, die eind 2018 is vastgesteld, staat op welke onderdelen in Sint-Oedenrode winst te behalen is. Een herinrichting van de Markt is het eerste onderdeel waarmee het college aan de slag wil. Begin 2020 start een ontwerptraject met inwoners en belanghebbenden.

De historische markt met zijn bomen, historische gevels en terrassen is nu al een van de visitekaartjes van het dorp als verblijfs- en winkelgebied. Maar de inrichting van de openbare ruimte is gedateerd en op onderdelen slordig. De aanwezigheid van veel parkeerplekken doet afbreuk aan dat prettige verblijfsklimaat. Wethouder Van Rooijen wil het integraal aanpakken: "De Markt heeft potentie in zich om nóg meer dan nu het kloppend hart van Rooi te worden. En we willen de herinrichting in één keer goed doen. Dus ook de riolering aanpakken als dat toch aan vervanging toe is. En optimalisatie van de verkeers- en parkeerstructuur. Dan beperken we de niet te vermijden overlast straks tot een periode en maken we werk met werk." Aanpassingen aan het klimaat krijgen een prominente plek in de herinrichting. Denk aan afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering, extra groen ter verkoeling in de zomer en bevordering van een grotere variatie in fauna en flora. 
 
Afbakening plangebied
In het centrum zijn diverse ontwikkelingen gaande. Bijvoorbeeld de verplaatsing van de Albert Heijn, of het plan Kapittelhof. Deze vastgoedplannen zijn op zichzelf geen onderwerp van gesprek in het project 'Herinrichting Markt', dat gaat namelijk alleen over de inrichting van het openbaar gebied. Wel is er aandacht voor de verkeersbewegingen of parkeerdruk ten gevolge van deze plannen. Ook kijkt de gemeente welk deel van de noodzakelijke parkeervoorzieningen voor het centrum straks gerealiseerd kan worden in de nabije Neul binnen het project Droge Voeten. 
 
Wensenpakket 

De raad beslist op 19 december over het krediet dat nodig is om te kunnen starten met het traject in Sint-Oedenrode. Ondertussen werkt de gemeente al aan de opdracht voor een ontwerpende partij. Heel belangrijk bij de selectie van die partij is de manier waarop de ontwerper belanghebbende partijen en inwoners wil betrekken bij de totstandkoming van een programma van eisen en het ontwerp. "De Markt is eigenlijk van en voor iedereen; daarom willen we van veel inwoners en ondernemers horen wat ze belangrijk vinden en welke ideeën ze hebben. De Rooise koepelorganisatie Natuurlijk Sint-Oedenrode (N!SO) is daarmee dit voorjaar al voortvarend aan de slag gegaan. Hun inventarisatie-bijeenkomst was goed bezocht. De opbrengst daarvan gebruiken we natuurlijk graag in de planontwikkeling", aldus de wethouder. Naar verwachting stelt de raad in het najaar 2020 het programma van eisen vast als uitgangspunt voor de ontwerper. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093131&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661455&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099816&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>