50 jaar Protestantse Kerk Uden/Veghel: jaar van bezinning
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
De Projectgroep 50 jaar Samen op Weg aan het gebak met kaarsje. (foto: Ankh van Burk)
De Projectgroep 50 jaar Samen op Weg aan het gebak met kaarsje. (foto: Ankh van Burk)

50 jaar Protestantse Kerk Uden/Veghel: jaar van bezinning

  •   1005 keer gelezen

UDEN/VEGHEL | De Protestantse Kerk Uden/Veghel bestaat dit jaar 50 jaar. Het jubileumjaar start op zondag 17 november met een feestelijke dienst, geleid door ds. Henk Veltkamp om 10.00 uur in het Kerkelijk Centrum aan de Schepenhoek in Uden met zang van koor Kadanz. Onder het motto 'Een heel jaar 50 jaar' zal dit gedenkjaar aangegrepen worden als een jaar van bezinning en koersbepaling.

door Ankh van Burk

Vijftig jaar geleden gingen de Hervormde en de Gereformeerde protestanten in Uden gezamenlijk verder in een kerk, onder de naam Samen Op Weg. Voor die tijd beschikten beide groepen al over een kerkgebouw aan de Aldetiendstraat, waar beurtelings op zondag de hervormde en de gereformeerde diensten werden gehouden. Bij de opening van de lagere school 'De Hoeve' in 1960 was er een gezamenlijke dienst en dat beviel zo goed, dat er een verzoek bij de Particuliere Synode van Brabant en Limburg gedaan werd om uitbreiding van de gezamenlijke diensten met de Hervormde gemeente. Dat verzoek werd geweigerd, omdat de Synode bang was voor identiteitsverlies. In 1968 dienen twee gereformeerde en twee hervormde gezinnen een verzoek tot samengaan in bij de kerkenraden van de Gereformeerde en Hervormde kerk van Uden. Nu werd dat verzoek wel gehonoreerd en ontstond de Samen-Op- Weg kerk als een van de eersten in Nederland, waarbij Veghel zich na verloop van tijd aansloot. Sinds het bestuurlijk samengaan in 2009 van de wijken van de protestantse gemeenten in Uden en Veghel is de naam veranderd in Protestantse Kerk Uden/Veghel.

Bezinning
Het vijftigjarig bestaan en het invullen van de vacature voor een dominee is aanleiding voor de Protestantse Kerk Uden/Veghel om zich te bezinnen over de huidige positie van de kerkgemeenschap en de koers voor de toekomst. Scriba Cees Metselaar: "Daarbij staan twee vragen centraal: 'Wie zijn wij als gemeente en wat willen wij zijn?' In de afgelopen tijd heeft een meedenkgroep zich over deze vragen gebogen onder leiding van ds. Meijer, gespecialiseerd in heroriënteringsprocessen. Dat heeft geresulteerd in een werkplan voor de toekomst met als kernpunten: ruimte voor diversiteit en betrokkenheid, geloven als core business en gastvrijheid." Cees vervolgt: "Gaandeweg kwamen we er achter, dat we door allerlei omstandigheden, zoals de vergrijzing, weer meer naar binnen waren gericht. In het verleden waren we naar buiten gericht met activiteiten zoals de Doe Mee Week. Die gerichtheid naar buiten willen we weer aandacht gaan geven. Sinds een jaar of vier hebben we ontmoetingsbijeenkomsten rond een bepaald thema, wat al een voorbeeld is van naar buiten gericht zijn. Zo willen we de middengroep, de leeftijd tussen 20 en 50 jaar, erbij betrekken door deze mensen actief te benaderen. Aanpakken van activiteiten op projectmatige basis past beter bij deze groep." Een aantal activiteiten voor het komend bezinningsjaar zijn in voorbereiding. Zo zullen de jeugdclubs een reünie houden. Toevallig bestaat het Lodewijks Kerkje in Veghel volgend jaar 200 jaar, waaraan bijzondere aandacht besteed zal worden. Verder ligt het in de bedoeling om het bezinningsthema ook per onderdeel zoals de diaconie en de jeugd te belichten.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093131&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661455&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099816&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>