Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
De dorpsraad in Mariaheide blijft lekker doorgaan.
De dorpsraad in Mariaheide blijft lekker doorgaan. (Foto: )

Dorpsraad Mariaheide is veel meer dan een gesprekspartner

  •   522 keer gelezen

MARIAHEIDE | Als je een willekeurige inwoner van Mariaheide vraagt waar de dorpsraad voor staat, dan blijft hij het antwoord misschien schuldig. Toch bestaat dit bestuursorgaan al 25 jaar. En de leden van deze raad zijn ook erg actief, al is het vaak achter de schermen. Veel van de activiteiten vinden plaats of ontstaan aan de vergadertafel. Het is vaak een zaak van lange adem om te bereiken wat goed is voor het dorp. De gemeente Meierijstad ziet de dorpsraden vooral als gesprekspartner, maar een goed functionerende dorpsraad is veel méér dan dat.

Wim Ketelaars stond 25 jaar geleden mede aan de wieg van de dorpsraad. Samen met ondermeer Frans Verhoeven en Arie van Asseldonk, die beiden reeds overleden zijn. "Frans was voorzitter, hij was een echte bemiddelaar. Arie was fel en klom er altijd in", herinnert Ketelaars zich. "Arie riep al jarenlang dat we een soort 'Hei's Belang' op moesten richten. Want we moesten bij de gemeente overal om vragen en schooien, al ging het om iets als een lantaarnpaal. Het zal in de tijd van de herindeling zijn geweest, toen Erp bij Veghel gevoegd werd, dat de dorpsraden opgericht werden."

Het onderwerp dat in die beginjaren in De Hei altijd boven aan de agenda stond was de aanleg van de A50. Ketelaars: "De weg in dit kleine dorpje zat potdicht en het werd steeds erger. Met allerlei lapmiddelen werd er naar oplossingen gezocht. Drempels op de ventwegen. Kosten 25.000 gulden. Ik zei tegen wethouder Jan Kerkhof: 'Die paar hopen zand en stenen, dat kan ik wel voor 5000 gulden aanleggen.' Zijn antwoord: ' Ja, maar wat denk je van de onderzoekskosten?' Tja, altijd die onderzoekskosten." Als je aan Ketelaars vraagt wat hij de belangrijkste aandachtsgebieden vindt voor Mariaheide noemt hij er meteen drie op: behoud van de basisschool, behoud van het kerkgebouw en de groene gordel om het dorp. Zodat het dorp niet opgeslokt wordt door de grote kernen.

Momenteel wordt de dorpsraad aangevoerd door voorzitter Henri van Zeeland. Met niet aflatend plichtsbesef en enthousiasme ging hij onlangs zijn vierde bestuursperiode in. Hij motiveert zijn medebestuursleden en bezoekt zelf bijna alle bijeenkomsten die van nut kunnen zijn. "Netwerken waar het kan. En je steekt er altijd iets van op." Zo geeft Van Zeeland het goede voorbeeld. Een voorzitter ook die de afgelopen jaren al verschillende werkgroepen in het leven riep, waardoor belangrijk werk verdeeld kon worden.
Zo zijn er momenteel een werkgroep Goede Doelen Week, een AED-groep en een Welkomstgroep voor nieuwe inwoners. Alles onder supervisie van de dorpsraad. Een goede formule, die veel werk wegneemt bij de dorpsraadsleden. Die kunnen zich dan weer richten op andere onderwerpen. Zij merken dat bewoners plotseling heel betrokken raken als het om hun eigen belang gaat. Zoals in 2013, toen er een opvang voor daklozen zou komen en in 2016 een asielzoekerscentrum bij de grens met Uden. Toen trok men uitdrukkelijk aan de bel bij de dorpsraad. En ook toen had deze de taak om namens haar bewoners naar buiten te treden.

Meer berichten