Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Maureen Holland is als eerste vrouwelijk lid officieel geïnstalleerd.
Maureen Holland is als eerste vrouwelijk lid officieel geïnstalleerd.

Maureen Holland als eerste vrouwelijk lid geïnstalleerd bij Sint Barbaragilde

  •   617 keer gelezen

VEGHEL | Een historische dag in de geschiedenis van het Veghelse Sint Barbaragilde. Afgelopen zaterdag tijdens een eucharistieviering, ter ere van de naamdag van patroonheilige Sint Barbara, werd de 23-jarige Maureen Holland als eerste vrouwelijk lid officieel geïnstalleerd.

Door het afleggen van de eed van trouw, 'zo waarlijk als Sint Barabara onze patrones is' werd Maureen opgenomen als volwaardig lid bij het Veghelse gilde. Maureen is tamboer bij het gilde en de dochter van tamboer en schutdeken Wim Holland. Ze was al jaren bij het gilde te vinden waar ze mee deed met kruisboogschieten. Het was voor haar echter niet mogelijk om lid te worden omdat de statuten vermelden dat een lid een persoon van het mannelijk geslacht moest zijn. Vele gilden hebben deze stap al eerder genomen maar bij het Sint Barbaragilde waren ze daar nog niet klaar voor. Op het moment dat Ruud Eekhof de nieuwe Staande Deken (voorzitter) van het gilde werd, is het proces gestart om hier verandering in te brengen. Het is namelijk niet meer echt van deze tijd en zeker het ouder wordende gilde moet iedere kans aangrijpen om nieuwe leden te krijgen, man of vrouw. Er is een zorgvuldig proces gestart waarbij aandacht was voor ieders mening. In het voorjaar werd door de gildebroeders al een principe besluit genomen om vrouwen toe te laten tot het gilde. De commissie 'Tradities & Rituelen' heeft in overleg met Notaris Bram van den Boogaart van kantoor Schepers en van Nunen / NetwerkNotarissen, nieuwe statuten opgesteld. Deze zijn op de algemene ledenvergadering in november met grote meerderheid door de leden aangenomen. Hiervoor was de weg open voor Maureen maar ook voor Iris en Vivian die tamboer en vendelier zijn. Omdat Maureen al meerderjarig is werd volgens de traditie met witte en bruine bonen gestemd of ze aangenomen werd als gildelid. Dit werd officieel bekrachtigd tijdens de mis afgelopen zaterdag waar ze haar hoed uit handen van de koning mocht ontvangen ten teken dat ze nu volledig lid is.

40-jaar Sint Barbaragilde
2020 is een belangrijk jaar voor het Veghelse gilde. Op 22 januari 1980 werden namelijk de eerste statuten ondertekend. Hiermee was het Veghelse gilde, na vele honderden jaren van diepe slaap, weer wakker geworden. Dit 40-jarig jubileum zal volgend jaar op verschillende momenten gevierd worden. Te beginnen op 22 januari 2020. Precies 40 jaar na ondertekening van de heroprichtingsstatuten zullen de nieuwe statuten officieel ondertekend worden onder begeleiding van de notaris. "We zullen hier een feestelijke gebeurtenis van maken in ons gildehuis", vertelt Staande Deken Ruud Eekhof. "We willen daar ook alle organisaties en personen bij betrekken die voor ons de afgelopen 40 jaar belangrijk zijn geweest. Want zonder hen zouden we hier nu niet zo trots kunnen staan om deze bijzondere mijlpaal samen te vieren."

Meer berichten