Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel

BrabantZorg Thuiszorg

  •   keer gelezen

VEGHEL | Zelfstandig wonen en leven in uw eigen omgeving, dat is een wens van veel mensen. Als zelfstandig wonen minder vanzelfsprekend wordt, kan BrabantZorg Thuiszorg uitkomst bieden. Een zekerheid van direct professionele hulp in noodsituaties.

Op dinsdag 21 januari tussen 14.00 uur en 16.00 uur komen Saskia Sleebe en Annemie van Wijchen in de Schakel om geïnteresseerden wegwijs te maken in de mogelijkheden en onmogelijkheden van BrabantZorg. Beiden zijn casemanagers en in eerste instantie onder andere verantwoordelijk voor de intake, vragen over thuiszorg en crisisplaatsen.

In de gemeente Meierijstad levert het Thuiszorg-team meerdere vormen van thuiszorg, waaronder persoonlijke verzorging, verpleging en huishoudelijke thuiszorg. Ook bieden zij behandeling en begeleiding voor bewoners van hun huizen (Watersteeg, Sint Joachim & Anna en het AAtrium) in Veghel en voor cliënten die zelfstandig wonen. Daarnaast geven zij ook voorlichting, bijvoorbeeld over voeding, het gebruik van medicijnen, woningaanpassing of diabetes.

Saskia Sleebe en Annemie van Wijchen besteden met name aandacht aan: hoe kom je aan hulp; tijdelijke opname/logeren (bijvoorbeeld bij een gebroken heup, staar), alarmeringen bij een ongeval (in huis), PGB (persoonsgebonden budget) en uitleg over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg.

De Schakel is te vinden achter de Protestantse Kerk aan de Hoofdstraat in Veghel (schuin tegenover de HEMA). Voor de kosten vraagt de organisatie een bijdrage van 2.50 euro per persoon.

Meer berichten