Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel

Boost bezoekersaantallen van recreatiehaven Veghel

  •   keer gelezen

VEGHEL | Uit recente cijfers blijkt dat in 2019 1090 recreatievaartuigen de recreatiehaven in Veghel hebben bezocht. Dit is een toename van 43 procent ten opzichte van 2018. Toen bezochten 760 recreatieboten de recreatiehaven. De gemeente Meierijstad denk dat dat komt door de investeringen die zijn gedaan.

In 2019 zijn verschillende investeringen gedaan om de recreatiehaven aantrekkelijker te maken voor de recreanten. Zo zijn in 2019 de steigers vervangen en zijn nieuwe borden langs de Zuid-Willemsvaart geplaatst om recreanten met hun boot te wijzen op de passantenhaven in het centrum van Veghel. "Tot voor kort voeren veel recreanten Meierijstad nog gewoon voorbij, daar wilden we verandering in. De borden zijn bedoeld om de binnenhaven vanaf de Zuid-Willemsvaart duidelijker aan te kondigen. Op de borden zijn afbeeldingen te zien die een impressie geven van Veghel. Deze borden geven naast richting ook een beeld van wat we als gemeente te bieden hebben", aldus wethouder Harry van Rooijen.


Meer bezoekers in 2019 ten opzichte van 2018.

Waterkwaliteit
In december 2019 zijn diffusers in het water bij de recreatiehaven geplaatst, onder andere om blauwalg in de zomer aan te pakken. Diffusers staan op de bodem en optimaliseren de waterkwaliteit. Een diffuser zorgt voor extra zuurstof in het water en voor waterbeweging. Een diffuser systeem kan zowel in de zomer gebruikt worden voor de verbetering van de waterkwaliteit, zoals veelvuldig bij visvijvers en havens gedaan wordt, maar kan ook in de winter gebruikt worden voor het ijs vrijhouden van water. Daardoor krijgen vissen het niet zo moeilijk en allerlei vogels kunnen er voedsel vinden. "Ik hoop én verwacht dat de aanpassingen blijvend effect hebben en dat de positieve ontwikkeling qua bezoekersaantallen zich doorzet", aldus Van Rooijen.

Meer berichten