'Meer groen én beter groen in Meierijstad'
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Harry van Rooijen.
Harry van Rooijen. (Foto: )

'Meer groen én beter groen in Meierijstad'

  •   960 keer gelezen

VEGHEL | Gemeente Meierijstad heeft op dit moment 115.000 bomen in beheer. De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van duurzaamheid en klimaat, de kijk op de waarde van bomen voor mens en milieu, aanpak van overlast en ziektebestrijding. Het college van burgemeester en wethouders ziet kansen om op een nog betere manier met bomen om te gaan.

Sleutelwoorden in het nieuwe bomenbeleid zijn: de juiste boom op de juiste plek, klimaat- en toekomstbestendige bomen en groeiplaatsen en een bijdrage aan de biodiversiteit. Volgens wethouder Harry van Rooijen zijn we in Meierijstad al erg 'groen'. "Per inwoner is dat afgerond 1.5 boom per inwoner. In Uden is dat 0.9 en Oss 0.8." Desondanks heeft Meierijstad in de duurzaamheidsvisie als doel gesteld om per kern 25 procent meer groen te realiseren. Een flinke opgave volgens Van Rooijen: "Maar noodzakelijk om daadwerkelijk een klimaat- en toekomstbestendige openbare ruimte én meer biodiversiteit te creëren. Dat gaan we doen met extra bomen én ander groen zoals heesters, kruiden en plantsoenen. Door altijd te gaan voor de juiste boom op de juiste plek en voorzien van een geschikte groeiplaats wordt tegelijk ook gewerkt aan een betere kwaliteit van het bomenbestand."

Eikenprocessierups
Binnen het gemeentelijk grondgebied komen 405 boomsoorten voor, waarvan verreweg het grootste aandeel eik is (38 procent). De eik is gevoelig voor de eikenprocessierups die, ondanks bestrijding, voor de nodige overlast zorgt. De wethouder ziet de overlast niet als reden om eiken te kappen, zolang de bomen gezond en veilig zijn. Wél wil hij de plaagdruk verminderen door eiken minder vaak toe te passen bij renovaties. Het aanpakken van de gevreesde rups heeft een hoge prioriteit. Van Rooijen somt de mogelijkheden op: "Chemische middelen, zuigen en koolmeesjes. De omvang van de plaag is te groot voor de koolmezen. De vogels kunnen dit niet opvangen en dus grijpen we terug naar de andere twee methodes." Vorig jaar maakte Meierijstad, naast de interne uren voor afhandeling en controle meldingen (naar schatting 400 uur), de volgende kosten: preventieve bestrijding 35.000 euro en curatieve bestrijding (zuigen) 90.000 euro.

Inwoners aan zet
Het lastige is wanneer eiken op moeilijk bereikbare plekken staan, zoals in het bos of op particuliere grond. "We gaan dan met particulieren in overleg, zomaar vernietigen doen we niet. We helpen ze met een methode om het beestje te verwijderen."
Het college vindt het belangrijk dat inwoners mogen meepraten over bomen, in het bijzonder in woonstraten. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor voldoende en duurzaam geschikt groen op de juiste plek stelt de gemeente randvoorwaarden. Daarbinnen zijn inwoners samen aan zet.
Bomen gaan gepaard met lusten én lasten: denk aan plak, schaduwwerking, worteldruk. Het college wil overlast situaties serieus nemen en kijken of de overlast oplosbaar is of te beperken. In beginsel altijd met behoud van de boom. Kappen wordt alleen overwogen als de overlast disproportioneel groot is.

Afsluitend Boomcafé
Na vaststelling van het beleid organiseert de gemeente nog een afsluitend Boomcafé. Daarin wordt het bomenbeleid aan inwoners en andere belangstellenden toegelicht. Op www.bomenbeleidmeierijstad.nl zijn de hoofdlijnen terug te vinden.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093131&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661455&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087111&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099816&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>