Column Hans van der Wijst

Gettolerantie

  •   keer gelezen

Afgelopen week verschenen in veel dagbladen verhalen over de toenemende kans op gettovorming in Nederlands' zwakste wijken. Terugkerend onderzoek heeft uitgewezen dat de tweedeling in onze maatschappij groter wordt. Zwakke buurten worden zwakker, terwijl het met 'rijkere' buurten vaak beter gaat.

In Den Bosch en Tilburg werden al noodklokken geluid: De concentratie van kwetsbare mensen in zwakke wijken neemt toe, mensen voelen zich onveiliger en overlast wordt steeds heftiger. Welke reacties roepen deze verhalen op bij lezers? Als betrokken Meierijstedeling (ruim 80.000 inwoners) en woonachtig in de grootste kern -Veghel - durf ik te stellen dat wat in omringende steden ontstaat, geen ver-van-mijn-bed-show meer is. Ook hier zijn al plekken waar sociale samenhang nauwelijks meer aanwezig is, mensen elkaar niet meer kennen en spreken en daarom ook steeds minder rekening met elkaar houden. Een ideale 'werk'plek voor criminele ritselaars! Kwetsbare mensen, veelal verblijvend in de laagste inkomensgroepen zijn gevoelig voor dat geritsel. Snel geld kan wijken hopeloos ontwrichten.

Natuurlijk probeert men in oplossingen te denken, zoals zorgen voor goed sociaal beleid, gemengde buurten creëren, criminaliteit aanpakken en investeren in de kwaliteit van corporatiewoningen. Ik wed echter dat Area-directeur Jan van Vucht regelmatig zijn hoofd wanhopig tegen een Area-muurtje zou willen bonken. Corporaties móeten zoveel en mogen zo weinig. Ze móeten nieuwe huizen bouwen, móeten het nodige woonbestand verduurzamen, móeten huren betaalbaar houden en móeten schandalig veel verhuurdersheffing betalen. Dat laatste zorgt er voor dat veel te weinig geld overblijft voor de kwaliteit van woningen, monitoring van de buurt en alles eromheen. Niet goed doordachte bouwplannen/bouwwetten en op geld beluste projectontwikkelaars maken vervolgens ook nog eens een divers woningaanbod bijna onmogelijk. Ik benijd Jan niet. Landelijk schreeuwen corporaties om sociale huurwoningen in meerdere prijsklassen te mogen bouwen zodat ze ook toegewezen kunnen worden aan middeninkomens. Dat ze mogen bouwen in duurdere wijken zodat een gemengdere samenstelling ontstaat die bewezen heeft een positief effect te hebben op álle bewoners. Dat ze minder (onnodige) belasting hoeven te betalen om beter onderhoud en beheer van woningen te kunnen garanderen.

Afgelopen weekend stopte ik de nodige boekjes in brievenbussen op plekken waar de verloedering ook in Veghel toegeslagen heeft. Slecht onderhoud bij een groot aantal woningen viel me op. Maar ook: Wat kunnen bewoners zélf doen? Begin alvast met voortuintjes, opritten en dergelijke beter bij te houden! Die verloedering leidt namelijk óók tot onverschilligheid, anonimiteit, criminaliteit, afkeer van de wijk en tenslotte gettolerantie…

Meer berichten