Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
De Gemeentewerf in Veghel is te vinden op de Doornhoek.
De Gemeentewerf in Veghel is te vinden op de Doornhoek.

Gemeentewerf Rooi gaat dicht, medewerkers 'groen' werken in Schijndel en 'grijs' in Veghel

  •   keer gelezen

VEGHEL | Gemeente Meierijstad gaat de werkzaamheden in de openbare ruimte vanaf het voorjaar 2020 uitvoeren vanuit twee gemeentewerven. De buitendienst maakt dan geen gebruik meer van de uitvalsbasis aan de Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode. Alle medewerkers gaan voortaan werken vanuit de werf voor 'groen' in Schijndel of 'grijs' in Veghel. Voor inwoners verandert er niets, de milieustraat in Sint-Oedenrode blijft gewoon open.

De verhuizingen vloeien voort uit de samenvoeging van de buitendiensten van de drie voormalige gemeenten. Waar alle andere afdelingen sinds de fusie al samengingen, doorliep de buitendienst vanaf 2017 een eigen ontwikkeltraject. Wethouder Harry van Rooijen geeft aan dat de werkzaamheden van de buitendienst de afgelopen jaren veranderd zijn: "Het accent ligt op gepland beheer en onderhoud van bomen, speelvoorzieningen, plaagdierenbestrijding, afvalcontainerservice, bebording en evenementenondersteuning en op afhandelen van meldingen die binnenkomen (bijvoorbeeld via de MijnGemeente app). Daarbij past een breed inzetbare en flexibeler buitendienst. Een dienst die in staat is de buitenruimte zodanig te onderhouden dat inwoners en medewerkers trots zijn op Meierijstad."

Storingen
Grofweg is het werk van de buitendienst onder te verdelen in 'groen' en 'grijs'. Groen is onder andere het onderhoud van de bomen, speelvoorzieningen, begraafplaatsen en aanpakken van plaagdieren. De categorie grijs bevat werkzaamheden aan wegen, paden, gladheidsbestrijding en bebordingen. De werf in Schijndel wordt de uitvalsbasis voor groen, die in Veghel voor grijs. De gemeente laat weten dat personeel, materiaal en materieel flexibeler en efficiënter kunnen worden ingezet. Nieuwe werkwijzen komen gemakkelijker tot stand en kennis en vakmanschap zijn sneller gedeeld. De wethouder benadrukt dat de verhuizing en andere aanpassingen geen enkel effect hebben op de service- en onderhoudsniveaus of dienstverlening in Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel en Olland. "Behalve dan dat we een positief effect verwachten in heel Meierijstad, omdat we nog beter toegerust zijn om maatwerk te bieden", aldus de wethouder. De werf aan de Eerschotsestraat was ongeschikt voor de beoogde transformatie van de buitendienst. De locatie en de voorzieningen zijn te klein om de 'grijze' of 'groene' werf te huisvesten. En de aanrijtijden naar de gebiedsdelen met de meeste meldingen of storingen zouden te lang worden.

Financieel voordeel
Afstoten van één werf betekent ook een structurele kostenbesparing op exploitatie, onderhoud en beheer van het vastgoed. De werf aan de Eerschotsestraat is circa 3000 m2 groot en is gelegen in een woongebied. Op dit moment is nog niet precies duidelijk welke nieuwe invulling het perceel in de toekomst krijgt. De locatie maakt onderdeel uit van de Gebiedsvisie Dommelvallei / Eerschotsestraat en biedt kansen voor woningbouw.

Meer berichten