CBS meldt meer sterftegevallen dan gemiddeld | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel

CBS meldt meer sterftegevallen dan gemiddeld

  •   keer gelezen

Het aantal overledenen in de provincie Noord-Brabant ligt in week 12 (16 tot en met 22 maart) hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van dit jaar. Dit valt samen met het begin van de coronacrisis in Nederland.

In week 11 was er ook al een duidelijke stijging te zien. Ook in Limburg, Noord-Holland en Gelderland is een duidelijke toename te zien, melden het CBS en het RIVM. De toename in Brabant en Limburg zet door in week 13. De schatting is dat de totale weeksterfte 80 procent hoger ligt dan in de eerste tien weken.

Coronacrisis
De hogere sterfte valt samen met het begin van de coronacrisis in Nederland. Op 27 februari 2020 werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maart het eerste sterfgeval door het nieuwe Coronavirus. Op 11 maart heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19-uitbraak tot pandemie verklaard.


Overledenen per week, per provincie (bron: CBS)

Oversterfte
Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten in samenwerking met het CBS. De CBS-cijfers laten alle sterfgevallen in Nederland zien, ongeacht de doodsoorzaak. Gewoonlijk zijn er deze tijd van het jaar tussen de 2700 en 3000 sterfgevallen per week. De meest recente sterftecijfers in Nederland laten zien dat in de week van 19 tot en met 25 maart 2020 naar schatting tussen de 870 en 1181 meer personen overleden zijn dan verwacht in deze week. Een aanzienlijk deel daarvan is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat precies is, wordt pas later uit de doodsoorzakenregistraties duidelijk.

Overledenen per week (bron: CBS)

Ouderen
In absolute aantallen stierven vooral meer ouderen in week 12, vergeleken met de eerste tien weken van 2020. In de winter, en zeker met griep en/of kou, zijn er met name meer sterfgevallen onder ouderen. Beneden de leeftijd van 50 jaar is er een daling te zien. In week 13 lijkt de toename zich meer te concentreren bij personen van 65 jaar of ouder.

Meer berichten