Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Het sterftecijfer per week in Meierijstad.
Het sterftecijfer per week in Meierijstad.
CORONAVIRUS Coronavirus

'Meierijstad behoort tot de gemeenten waar het aantal besmettingen en sterftegevallen het hoogst is'

  •   keer gelezen

VEGHEL | Meierijstad behoort tot de gemeenten waar het aantal besmettingen en sterftegevallen het hoogst is in Nederland. Dat schrijft burgemeester Kees van Rooij in een brief aan de gemeenteraad. "Als we het sterftecijfer vergelijken met 2018 en 2019 geeft dat een meer betrouwbaar beeld dan het cijfer van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat sec uitgaat van geteste personen. Nu we zien dat de getallen weer wat afvlakken geeft ons dat de hoop dat we weer op de weg terug zijn", aldus Van Rooij. In week 12, 13, 14 en 15 zijn in totaal 247 mensen gestorven. Dat zijn er ongeveer 200 meer dan het jaar daarvoor. 


Het sterftecijfer ligt in week 12, 13, 14 en 15 van 2020 (groene lijn) een stuk hoger dan in 2019 en 2018. 

De druk op de zorg is de afgelopen week gestabiliseerd maar nog steeds erg hoog. Volgens Van Rooij is de verdeling van schaarse beschermingsmiddelen licht verbeterd. Daarnaast is extra testcapaciteit aangekondigd maar deze is nog niet toereikend. "Wij hebben afgelopen week onze ondersteuning naar de welzijnsorganisaties versterkt. Zo hebben wij het initiatief genomen om huis aan huis een nieuwsbrief te versturen waarin de rol en mogelijkheden van onze welzijnsorganisaties bij al onze inwoners onder de aandacht is gebracht", schrijft de burgemeester.

Werk en Inkomen
Tot en met zondag 19 april zijn er 1792 aanvragen (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) ontvangen. Inmiddels handelden de gemeente 793 aanvragen af. De aantallen zijn inclusief Boekel en Bernheze. Het aantal aanvragen in Meierijstad is 1248. Van Rooij: "We hebben de formatie moeten opschalen om dit verwerkt te krijgen. Het team is nu aangevuld vanuit andere afdelingen." Tevens is er een site gelanceerd vanuit de arbeidsmarktregio: www.zzpnobboost.nl. Daar kunnen ZZP-ers veel informatie vinden.

Kinderopvang en onderwijs
Meierijstad beschikt volgens Van Rooij nog steeds over voldoende noodopvang. Er is volgens hem een mooie samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. De meivakantie is gestart. Dat betekent dat scholen gesloten zijn en de noodopvang grotendeels wordt verzorgd door de kinderopvang, waarbij diverse leerkrachten van het onderwijs stand-by staan om bij te springen indien nodig. Partijen denken zelf op creatieve wijze na over de periode 'na corona'. "Afhankelijk van de maatregelen die vandaag (dinsdag 21 april) worden opgelegd voor de periode ná 28 april, gaan wij met kinderopvang en onderwijs in gesprek om gezamenlijk op te blijven trekken", aldus van Rooij.

Kinderopvangtoeslag
Het college heeft op 14 april besloten om de eigen bijdrage van ouders te vergoeden die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Het gaat dan om ouders die gebruik maken van peuteropvang en daarvoor een gemeentelijke toeslag ontvangen, ouders met doelgroepkinderen en ouders die op basis van een Sociaal Medische Indicatie gebruik maken van kinderopvang. Dit is in lijn met de richtlijnen vanuit Rijksoverheid en daarnaast in lijn met de compensatiemaatregel vanuit het Rijk om ouders te compenseren die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Meer berichten