Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Veghelaar Willie Stevens, tevens directielid van het Fioretti College, is penvoerder van het nieuwe project.
Veghelaar Willie Stevens, tevens directielid van het Fioretti College, is penvoerder van het nieuwe project. (Foto: Ad van de Graaf)

Penvoerder Willie Stevens: 'Er moet wel resultaat worden geboekt'

  •   806 keer gelezen

VEGHEL | 'Het behoud van het huidige technische onderwijsaanbod en eigentijds en aantrekkelijk maken van het techniekonderwijs en het technologisch onderwijs', dat zijn de twee hoofddoelen van het nieuwe Techniek Loket Noordoost-Brabant. Veghelaar Willie Stevens, tevens directielid van het Fioretti College, is penvoerder van het nieuwe project.

Het Techniek Loket is een samenwerking tussen 29 partijen waaronder acht vmbo-scholen uit Zaltbommel, Waalwijk, Den Bosch, Oss, Uden, Schijndel, Boxtel en Veghel. Samen zetten ze zich in voor sterk techniekonderwijs. Vanuit het Ministerie van OCW is 100 miljoen per jaar gereserveerd voor heel Nederland en het Techniek Loket ontvangt 4.5 miljoen per jaar voor een sterk, dekkend en vernieuwend techniek onderwijs. "De financiële middelen zijn binnen. Nu moet er boter bij de vis. We krijgen veel geld van de overheid dus dat geeft aan dat het urgent is. Dat geld is ook hard nodig, want voor de instandhouding van een goed technisch onderwijsaanbod ontvangen we nu te weinig."

Levensbelang
Het bedrijfsleven trok bij het Kabinet aan de bel. "Zij gaven aan dat er iets moest gebeuren. Het technisch geschoold personeel is schaars, terwijl er wel behoefte is aan bekwaam en bevoegd personeel." Samen met het bedrijfsleven wil Willie dat er een breed techniek profiel-aanbod in de regio in stand wordt gehouden. "55 bedrijven hebben voor het Fioretti hun handtekening gezet (het Techniek Loket heeft al 250 handtekeningen) en samen gaan we de schouders eronder zetten. Het Techniek Loket gaat daar een belangrijke rol in spelen." De profielen BWI, M&T en PIE worden geïnnoveerd, de technologieroute voor mavoleerlingen moet worden versterkt en het technisch onderwijs in leerjaar 1 en 2 van het vmbo wordt gestimuleerd en vernieuwd. Willie: "Er is een regioplan opgesteld met daarin algemene doelstellingen. Iedere school mag dit op een eigen manier invullen, maar er moet wel resultaat worden geboekt."

Talent
De samenwerking met bedrijven kan zich op verschillende manier uiten. "Een bedrijf kan naar onze school komen voor een presentatie, gastles of om met een klein groepje een project op te pakken." De leerlingen van het Fioretti kunnen ook naar een bedrijf gaan. Willie vervolgt: "Graag zelfs. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een (mini-)stage of meeloopdag." Geïnteresseerden bedrijven kunnen zich overigens nog aanmelden via de site van Het Techniek Loket. "Zowel grote als kleine bedrijven zijn welkom om leerlingen te enthousiasmeren voor techniek en technologie. We hebben technisch en technologisch talent nodig. Meer dan dat zich nu aandient. De aanwas moet groeien en daarom moeten we de krachten bundelen."

Bedrijfsleven
Volgens Willie moet dat enthousiasmeren al beginnen in het primair onderwijs (po). "Op de basisschool maken kinderen vaak al keuzes over welke kant ze later opgaan. Het is dus van levensbelang dat techniek en technologie, onderzoekend en ontwerpend leren al in het po terugkomt. We moeten kinderen al op vroege leeftijd interesseren voor techniek en technologie", vindt Willie. Skipov en Saam zien allebei het belang van technologie onderwijs. "We hebben de handen op elkaar gekregen. Ook POM zit mee aan tafel. Zij hebben goede connecties in het bedrijfsleven. Dat maakt het voor ons makkelijker om contact met bedrijven te leggen."

Missie
De missie van het Techniek Loket is 'om hét loket in Noordoost-Brabant te worden waar onderwijs, ondernemers en overheid samen werk maken van een kansrijke toekomst in de techniek en technologie. Om een krachtige economische regio te blijven is de noodzaak aan goed gekwalificeerde mensen voor de technische en technologische arbeidsmarkt groot. Technisch en technologisch talent kan zich alleen ontwikkelen als onderwijs, overheid en ondernemers samen zorgen voor kansrijk onderwijs. Wij geloven dat we in de regio Noordoost-Brabant duizenden leerlingen warm kunnen maken voor de wereld van techniek en technologie als we daar samen voor gaan'.

Meer informatie is te vinden op: www.hettechniekloket.nl

Meer berichten