Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Anouk Dols (cultuurcoördinator Zwijsen College), Mark van Kessel (coördinator muziek Phoenix Cultuur), Terry Emons (cultuurcoördinator Fioretti College), Sasja van Lieshout (directielid vmbo Fioretti College), Barbara Brouwer (directeur Phoenix Cultuur), Menno Roozendaal (wethouder werk, jeugd en cultuur Meierijstad), Paul van Asseldonk (adjunct-directeur Zwijsen College) en Clemens Geenen (locatiedirecteur Fioretti College).
Anouk Dols (cultuurcoördinator Zwijsen College), Mark van Kessel (coördinator muziek Phoenix Cultuur), Terry Emons (cultuurcoördinator Fioretti College), Sasja van Lieshout (directielid vmbo Fioretti College), Barbara Brouwer (directeur Phoenix Cultuur), Menno Roozendaal (wethouder werk, jeugd en cultuur Meierijstad), Paul van Asseldonk (adjunct-directeur Zwijsen College) en Clemens Geenen (locatiedirecteur Fioretti College). (Foto: )

Samenwerking CHV Academy en VO-scholen in Veghel

  •   233 keer gelezen

VEGHEL | De CHV Academy gaat intensief samenwerken met VO Veghel. Komend schooljaar wordt er extra ingezet op structureel kunst- en cultuuronderwijs op het Fioretti College en het Zwijsen College. Beide scholen hebben kunst en cultuur hoog in het vaandel staan en vinden educatie op deze gebieden een grote meerwaarde voor hun leerlingen.

CHV Academy, Circle of Talent is een coöperatief samenwerkingsverband in Meierijstad en is een initiatief van Phoenix Cultuur. Onderwijs, bedrijfsleven, gemeente en kunstonderwijs werken en investeren samen om kinderen en jongeren hun talenten te laten ontwikkelen door middel van structureel kunstonderwijs. Vanaf oktober 2017 geven de kunstdocenten les op alle 34 basisscholen in Meierijstad. De afgelopen twee schooljaren is er in het VO ervaring opgedaan met pilots en projecten. Coördinator CHV Academy VO Sophie de Ruijter: "Vanaf komend schooljaar starten onze kunstprofessionals op beide scholen met twee kunstklassen per school. De leerlingen kunnen deelnemen aan een prikkelend programma van 30 schoolweken." Cultuurcoördinator Terry Emons vult aan: "En in de onderbouw van het Fioretti worden het gehele schooljaar lessen aangeboden tijdens de talenturen. Denk aan dans, theater en nieuwe media."


Anouk Dols (cultuurcoördinator Zwijsen College), Mark van Kessel (coördinator muziek Phoenix Cultuur), Terry Emons (cultuurcoördinator Fioretti College), Sasja van Lieshout (directielid vmbo Fioretti College), Barbara Brouwer (directeur Phoenix Cultuur), Menno Roozendaal (wethouder werk, jeugd en cultuur Meierijstad), Paul van Asseldonk (adjunct-directeur Zwijsen College) en Clemens Geenen (locatiedirecteur Fioretti College).

Cultuurcoördinator Anouk Dols vult aan: “Op het Zwijsen College gaan we een pilot draaien met de kunstklas in leerjaar 1 en havo 2-3. We plannen voorstellingen voor de ckv-lessen en de vwo-5 leerlingen organiseren een cultuurroute voor alle leerlingen. Ze maken op die manier kennis met andere vormen van kunst en cultuur dan dat wij op school tijdens de lessen aan kunnen bieden.” Voor dit eerste schooljaar worden de structurele kunstlessen gefinancierd vanuit de begroting van de CHV Academy.

Barbara Brouwer van de CHV Academy is erg enthousiast over de samenwerking. “Kunst- en cultuurlessen vormen een waardevolle aanvulling binnen het curriculum van de scholen. Beide scholen waren al zeer actief op dit gebied, maar voortaan kunnen alle disciplines aangeboden worden. Dat haalt talenten in leerlingen naar boven en biedt ontplooiingskansen in de sector. We zijn blij met deze volgende stap in de Circle of Talent Meierijstad.”

Meer berichten