Besluit zonneparken na de zomer | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Zonnepanelen in Veghel langs de A50.
Zonnepanelen in Veghel langs de A50. (Foto: )

Besluit zonneparken na de zomer

  •   keer gelezen

VEGHEL | Begin juni is de commissie beoordeling zonneparken Meierijstad aan de slag gegaan met de beoordeling van plannen voor zonneparken in Meierijstad. Het streven was dat de commissie voor de zomer advies zou uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit blijkt niet haalbaar. Het collegebesluit wordt nu verwacht in augustus.

De commissie heeft meer tijd nodig om tot een gedegen advies te komen. Dat heeft deels te maken met de grote hoeveelheid ingediende plannen die voldeden aan de indieningsvereisten. Daarbij heeft de commissie ook de mogelijkheid om nog specifieke expertise van externe deskundigen te betrekken in haar oordeel. Dat alles betekent dat het college na het zomerreces een besluit kan nemen over de plannen die in een volgende fase verder uitgewerkt mogen worden.

Buitengebied
In de tussentijd blijft het college de geluiden vanuit de provincie Noord-Brabant volgen. Die gaan over invoering van een tijdelijke beperking op het verlenen van vergunningen voor zonneparken op agrarische grond. Vooralsnog gaat Meierijstad door op de ingeslagen weg. Wethouder Goijaarts: “Ons buitengebied hebben we nu eenmaal ook nodig om onze enorme energieopgave te realiseren, na´a´st daken van bedrijven. Het afwegingskader in het rapport biedt de handvaten om dat heel zorgvuldig te doen, met toegevoegde kwaliteit als leidend principe. We zien daarom met vertrouwen uit naar het advies van onze onafhankelijke commissie en dan nemen we een besluit. Mocht de provincie daadwerkelijk een tijdelijke beperking gaan opleggen, dan zal Meierijstad ook bezien wat te doen met de ontwikkeling van zonneparken in het buitengebied.”

Meer berichten