Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel

Waterschap zet kraan naar beken dicht

  •   keer gelezen

REGIO | De neerslag van de afgelopen weken heeft niet kunnen voorkomen dat het in grote delen van Brabant zeer droog is. Om schade aan kwetsbare natuur te voorkomen gaat waterschap Aa en Maas het water dat wordt aangevoerd via de Maas daarom selectiever verdelen. 

Dat betekent dat de ‘kraan’ naar enkele beken in het gebied Beneden Aa, Boven Aa en Raam binnen een paar dagen wordt dichtgezet. Zo wil het waterschap voorkomen dat beken waar sprake is van bijzondere ecologie (zeer) grote schade oplopen. Daarom wordt nu als eerste de toevoer naar de Lactariabeek, de Landmeerse Loop en de Strijpsebeek stopgezet. Omdat de verwachting is dat deze beken dan snel droogvallen, inventariseren medewerkers van het waterschap nu eerst hoeveel vissen in de betreffende beken zwemmen en of het bijzondere soorten betreft. “Bij de keuze waar nog wel extra water naartoe gaat en waar niet kijken we waar de schade voor de omgeving het minst is”, vertelt Peter Ketelaars, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas. “Dat doen we op basis van een verdringingsreeks. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ecologische waarde, maar ook naar bijvoorbeeld het belang voor de Peelvenen, kapitaalintensieve teelten en waterkwaliteit. De waterlopen met het hoogste belang blijven we zolang mogelijk van extra water voorzien, die met het minste belang vallen als eerste af.”
Met de hengelsportfederatie heeft het waterschap afspraken gemaakt wat te doen met de vissen als beken droogvallen. Als er sprake is van bijzondere vissoorten zal het waterschap proberen de vissen naar een andere beek te verplaatsen.

Meer berichten