Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
De wortels steken in de Dr. Schaepmanlaan uit de grond en een aantal tegels liggen los.
De wortels steken in de Dr. Schaepmanlaan uit de grond en een aantal tegels liggen los.

Onbegrip in Dr. Schaepmanlaan: 'Het lijkt wel een wildernis, een jungle'

  •   keer gelezen

VEGHEL | Er heerst onbegrip in de Dr. Schaepmanlaan over de werkzaamheden aan het trottoir. In de afgelopen paar maanden zijn er zeven bomen weggehaald. De wortels zijn echter achtergebleven en komen op allerlei plekken de grond uit. Bovendien liggen de tegels schots en scheef. “Het lijkt wel een wildernis. Een jungle”, aldus Mari Schriks, zelf woonachtig in de Veghelse straat.

Een woordvoerder van de gemeente legt uit wat er is gedaan in de Dr. Schaepmanlaan. “Brabant Water wilde in november/december de oude asbest-cement waterleidingen in het gebied vervangen.In de Dr. Schaepmanlaan ligt de hoofdtransportleiding. De meeste kabels en leidingen zijn van de netbeheerders zoals Enexis en Brabant Water en niet van de gemeente. Deze liggen echter wel in gemeentegrond en daarom vragen netbeheerders een vergunning aan bij de gemeente als hier aan gewerkt moet worden. Op deze vergunning staat onder andere hoe diep de kabels gelegd moeten worden en dat alles weer netjes dicht bestraat moet worden.” 


Losliggende tegels op een begroeid voetpad. 

De aannemer van Brabant Water liep tijdens het leggen van de nieuwe hoofdleiding vast vanwege de wortels van de bomen. “Bij zijn pogingen om de leiding te leggen, zijn heel veel wortels van de bomen vernield waardoor onze beheerders niet meer konden instaan voor de veiligheid en het behoud van de bomen. De rest van het tracé was al aangelegd, dus hebben we besloten de bomen te kappen en na de aanleg nieuwe bomen te planten”, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Schade aan de bomen 
Volgens de gemeente zijn er door de werkzaamheden teveel wortels vernield of beschadigd. Daardoor waren de bomen niet meer gezond. “De aannemer heeft nagelaten om tijdig contact op te nemen met de gemeente toen bleek dat de boomwortels in de weg zaten. Daardoor is bij werkzaamheden schade aan de bomen ontstaan. Dit was helaas niet meer te herstellen. Ter compensatie van de kap worden minimaal acht nieuwe bomen geplant”, belooft een woordvoerder van de gemeente. Vanaf november worden de bomen geplant. De soortkeuze gebeurt in overleg met de bewoners.


De bomen zijn gesneuveld. 

Volgens de gemeente is er niet afgeweken van het plan. Mari is het hier niet mee eens. “Er is wel degelijk afgeweken van het bestek. Vanaf nummer 13 zijn ze gaan ombuigen tot en met nummer 33. Vanaf nummer 35 ligt het weer normaal. Tijdens het afwijken zijn de wortels van de bomen beschadigd en daardoor moesten ze gekapt worden. Toen de gemeente erachter kwam was het kwaad al geschied. Misschien moet de gemeente maar eens een gesprek gaan voeren met de aannemer.”

‘Nek breken’
Mari begrijpt niet dat de gemeente het trottoir en de weg zo heeft achtergelaten. “Het is gevaarlijk. Je kan zo je nek breken”, vindt hij. “Als je niet goed oplet dan val je over een van de losliggende tegels. Bovendien is het geen gezicht. We hadden een mooie laan, maar daar is nu nog maar weinig van over.” Meerdere malen zocht Mari contact met de gemeente en uiteindelijk kreeg hij de bevestiging dat ze nog voor de bouwvak alles zouden egaliseren en dat ze zouden beginnen met het inzaaien van groen. “Dat is niet gebeurd”, stelt Mari teleurgesteld vast. “Pas na flink aandringen van meerdere bewoners zijn ze vorige week gestart met het egaliseren van de grond. In totaal heeft het bijna een jaar geduurd voordat de gemeente actie heeft ondernomen. Ik vind het frappant dat het zo lang heeft moeten duren. Het ziet er echt niet uit”, aldus Mari. Zijn vrouw vult aan: “Ik ben er bijna overspannen van geraakt.”

'Misschien moet de gemeente maar eens een gesprek gaan voeren met de aannemer'
Volgens de gemeente zijn er meerdere redenen waarom het zo lang heeft geduurd voordat de werkzaamheden zijn hervat. Een woordvoerder van de gemeente somt op: “De onderhandelingen over vergoeding van de schade, de kapvergunningsprocedure, de planning van onze aannemer die de bomen heeft gekapt en de stobben heeft gefreesd, de planning van de aannemer van Brabant Water die na de kap de nieuwe hoofdleiding moest leggen, het beste seizoen om gazon in de zaaien (september) en het plantseizoen (vanaf november).” De losliggende tegels worden niet hersteld door de aannemer van Brabant Water. Als de werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn afgerond, vindt een visuele inspectie plaats en gaat de gemeente onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.Verantwoordelijkheid
Mari is blij dat er nu eindelijk iets gebeurt. “De wortels worden eruit gegraven en het wordt egaal gemaakt. Buiten het feit dat het in onze ogen veel te lang heeft geduurd, is het fijn dat er nu naar ons wordt geluisterd. Het is raar dat zoiets niet in één keer goed is gedaan. Ik hoop dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en de werkzaamheden op een fatsoenlijke manier afrondt.”

Meer berichten