Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Bert van de Broek met de vlag met daarop het nieuwe logo.
Bert van de Broek met de vlag met daarop het nieuwe logo.

'Ik denk dat het de juiste beslissing is geweest'

  •   keer gelezen

VEGHEL | Een jaar geleden maakte Bert van den Broek in deze krant bekend dat de voetbalclub en de korfbalclub in Mariaheide samen doorgingen als één vereniging. Een historisch besluit met een spannend en enerverend jaar als gevolg. Samen met Bert maken we de balans op. “Ik denk dat we kunnen zeggen dat het de juiste beslissing is geweest”, aldus een van de voorvechters van de samenvoeging.

Bert wordt bijna 65, maar is nog altijd als bestuurslid verbonden aan SCMH. Eigenlijk is hij veel meer dan dat. Sinds zijn 15de is Bert vrijwilliger bij SCMH. Anno 2020 fluit hij af en toe wedstrijden en is hij nauw betrokken geweest bij de samenvoeging van de korfbal-afdeling met de voetbalvereniging. In Mariaheide hebben ze bewust gekozen voor een samenvoeging en niet voor een fusie. “Dat was allereerst wel ons uitgangspunt, maar notaris Bram van den Boogaart wees ons erop dat dat niet slim was. Het contract met bijvoorbeeld onze bierleverancier zou dan opnieuw moeten worden afgesloten en we zouden in problemen kunnen komen met de leningen en het onroerend goed”, legt Bert uit. 


De samenvoeging verliep soepel. Er was volgens Bert weinig weerstand vanuit de gemeenschap.

Op papier is de korfbalclub opgegaan in de voetbalvereniging. Dat is overigens alleen op papier zo. Bert vervolgt: “Iedereen heeft evenveel rechten en plichten. Of je nu voetbalt of korfbalt. Het maakt geen enkel verschil. Financieel is er ook weinig veranderd. De contributie lag dicht bij elkaar. Verder hebben we de clubkassen van beide verenigingen samengevoegd.”

'Breed draagvlak'
De samenvoeging verliep soepel. Er was volgens Bert weinig weerstand vanuit de gemeenschap. “We kunnen rekenen op een breed draagvlak. Dat is al zo sinds de eerste gesprekken in 2016. Vrijwel iedereen kon zich vinden in de plannen om samen door te gaan. Voor ons was dat wel een opluchting. Dan weet je dat het goed zit.” Het samenvoegingstraject nam veel tijd in beslag. Er moesten werkgroepen, commissies en een nieuw bestuur worden gevormd. Bert, die zelf zitting nam in het bestuur, spreekt van een drukke en leerzame periode. “In het aanpassen van de statuten ging veel werk zitten. Bovendien moest de KNVB (voetbalbond) de nieuwe statuten goedkeuren. De KNKV (korfbalbond) ging daar iets eenvoudiger mee om."

Coronavirus
De samensmelting van beide vereniging heeft meerdere voordelen met zich meegebracht. Bert somt op: “De ledenadministratie wordt nu algemeen geregeld, vrijwilligers kunnen op meerdere vlakken worden ingezet, het benaderen van sponsoren gaat tegelijkertijd en al het werk kan worden verdeeld.” De accommodatie waar de kantine, de kleedkamers en de velden onder vallen wordt gedeeld.

‘Natuurlijk lopen we straks tegen een aantal dingetjes aan. Dat is altijd zo, maar we geven onszelf een jaar de tijd om alles op de rails te krijgen’, liet Bert een jaar geleden optekenen. Hij knikt: “Dat is gelukt. Al moet ik toegeven dat sommige commissies nog niet helemaal zijn geland, maar dat komt voornamelijk door het Coronavirus. De evenementencommissie bijvoorbeeld is nieuw, maar door het virus hebben zij niks kunnen organiseren. Zij hebben zich dus nog niet kunnen ontplooien.” Van onderschatting is geen sprake geweest. “Het kan altijd beter en we moeten ons blijven ontwikkelen. Ik ben gruwelijk positief over het eerste jaar.”

Transparant
De hele samensmelting is Bert alles meegevallen. "Het belangrijkste is echt dat we het draagvlak hebben behouden. Daar ben ik enorm blij mee. Vanaf dag één hebben we getracht om transparant te zijn, nergens omheen te draaien en het plan er vooral niet doorheen te drukken. We hebben niks achter de rug van de gemeenschap en de leden om besloten. Als het vertrouwen langzaam afbrokkelt, heb je een groot probleem. Er zijn natuurlijke kritische leden geweest en die zijn er nog steeds. We hebben deze mensen niet buitenspel gezet, maar geprobeerd alles samen te doen."
SCMH kan dienen als voorbeeld voor andere verenigingen die overwegen om samen verder te gaan. In Mariaheide ontvingen ze al clubs met deze ideeën. “Wij zijn altijd bereid om advies te geven. Al moet ik wel zeggen dat het niet overal zo makkelijk gaat als hier. In Mariaheide is iedereen heel gemoedelijk. Dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger", aldus Bert.

'Vanaf dag één
hebben we getracht om
transparant te zijn'

'Het is gelukt'
Vlak voor de historische samenvoeging zei Bert het volgende: ‘Wij moeten waarmaken dat het de juiste keuze is’. Volgens hem is dat gelukt: “Ik denk dat we dat hardop kunnen zeggen. We hebben het met z’n allen gedaan, met het hele dorp. Het is gelukt”, besluit Bert tevreden.

Meer berichten