Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Foto:

Uitbreiding onttrekkingsverbod vanwege grote droogte

  •   keer gelezen

UDEN/VEGHEL | Waterschap Aa en Maas heeft vanwege de grote droogte het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater per direct uitgebreid. 

De hoge temperaturen en de weersverwachting hebben ertoe geleid dat het waterschap deze maatregel moet nemen. Nu ook hoofdwaterlopen dreigen droog te vallen, is het van groot belang extra zuinig om te gaan met het nog beschikbare water om dit zo goed mogelijk te kunnen verdelen. Zodra de omstandigheden het toelaten, wordt het verbod weer ingetrokken. Het onttrekkingsverbod is uitgebreid met het Kanaal van Deurne en de Helenavaart. Verder stelt het waterschap beperkingen in aan het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van kapitaalsintensieve teelten. Er mag maximaal 20m3 per uur door een teler aan een peilvak worden onttrokken. Het verbod blijft van kracht voor de gebieden: District Raam, District Beneden Aa en District Boven Aa.

Meer berichten