Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Wethouder Jan Goijaarts, gedeputeerde Erik Ronnes en wethouder Harry van Rooijen.
Wethouder Jan Goijaarts, gedeputeerde Erik Ronnes en wethouder Harry van Rooijen. (Foto: )

Gemeente en provincie gaan Veghel Centrum herontwikkelen

  •   keer gelezen

VEGHEL | Gemeente Meierijstad en de provincie Noord-Brabant gaan samen werken aan de gebieds- en transformatieopgaven in de kern Veghel. Met die afspraak werd het bezoek van wethouders Jan Goijaarts en Harry van Rooijen aan gedeputeerde Erik Ronnes afgesloten. Voor 1 januari ligt er een gezamenlijk plan van aanpak over de manier waarop beide partijen deze opgaven gaan aanpakken.

In de propositie ‘Kansen in Veghel’ laat Meierijstad zien dat in de kern Veghel verschillende binnenstedelijke transformatielocaties om aandacht schreeuwen. Het gaat daarbij niet enkel om herstructurering en herbestemming, maar ook om doelstellingen op het gebied van erfgoed, klimaat en energie, ecologie, beeldkwaliteit en een aantrekkelijke (groene) openbare ruimte. De complexe, integrale gebiedsopgaven waarop Meierijstad samenwerking met de provincie zoekt zijn:
- Herstructurering van het winkelcentrum tot een nieuw compact centrum.
- Veghel aan de Aa (herinrichting Stadhuisplein, Vlas en Graan).
- Herontwikkeling klooster Franciscanessen via het Leefgoed Veghel concept.
- Realisatie van de binnenstedelijke ecologische verbindingszone van de rivier de Aa.

Meierijstad is een van de middelgrote gemeenten van Noord-Brabant waar dit transformatievraagstuk speelt. De provincie hecht eraan de omgevingskwaliteit te verbeteren en innovatie in gebiedstransformatie te bevorderen. Daarom wil de provincie in tien tot twaalf stedelijke transformatieopgaven in Brabant actief meedoen. Meierijstad ziet dat als een kans om de samenwerking voor Veghel op de agenda te krijgen en daarmee door te pakken. Gedeputeerde Erik Ronnes reageerde positief op de uitnodiging van de bestuurders van Meierijstad. De afspraak is gemaakt dat partijen samen aan de slag gaan om nog voor de jaarwisseling een plan van aanpak klaar te hebben.

Voor de provincie is van belang dat er een goede ontwikkelstrategie komt voor de aanpak van de verschillende opgaven die Veghel heeft binnen de stedelijke transformatie. De regie ligt daarbij duidelijk bij de gemeente, de rollen van de provincie daarin zijn richting geven, beweging stimuleren en concreet mogelijk maken. Te denken valt dan aan gezamenlijke subsidieaanvragen, of fondsvorming voor risicodragende investeringen, garantstellingen of leningen.

Meer berichten