<p>Nu aan de slag voor goed leven, fijn wonen en anders werken</p>

Nu aan de slag voor goed leven, fijn wonen en anders werken

(Foto: Regio Deal Noordoost Brabant)

Regiodeal programmaplan: ‘Kernen veerkrachtig en vitaal houden; iedereen laten participeren

  •   keer gelezen

CUIJK | Het Rijk, provincie, regio en het bedrijfsleven gaan de komende twee jaar meer investeren in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. Ruim €40 miljoen extra wordt er besteed binnen de drie pijlers ‘goed leven’, ‘fijn wonen’ en ‘anders werken’. Binnen deze zogenaamde Regio Deal Noordoost Brabant zetten overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners samen de schouders onder 17 regionale projecten. Eén van de belangrijkste projecten binnen de Regio Deal is ‘Leefbaarheid in de dorpen’. “We willen onze kernen veerkrachtig en vitaal houden. Iedereen die dat wil en kan moet kunnen participeren”, aldus Maarten Jilisen, wethouder van de gemeente Cuijk en tevens bestuurlijk aanspreekpunt van dit Regio Deal-project. 

Binnen het project ‘Leefbaarheid in de dorpen’ trekken de samenwerkende gemeenten in de spilregio Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) en de partnergemeenten Heusden, Landerd en Meierijstad, samen op om de leefbaarheid in dorpen verder te verbeteren. De focus hierbij ligt op het versnellen, verbinden en vermenigvuldigen van alle initiatieven. Wethouder Maarten Jilisen: “We willen vooral de goede initiatieven die er al zijn een extra zetje geven. Daardoor wordt de kans groter dat ze ook echt van de grond komen. We willen mensen met elkaar in contact brengen en van elkaar leren. Als we op basis van een concreet plan echt samenwerken, hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden”.

Initiatieven
Alle betrokken partijen hebben in de laatste maanden hard gewerkt aan het programmaplan ‘Leefbaarheid in de dorpen’, aan de hand waarvan de komende twee jaren initiatieven worden ondersteund en doorontwikkeld. Niet alleen de acht gemeenten, maar ook provincie en andere partijen hebben hieraan bijgedragen (bijvoorbeeld de Vereniging Kleine Kernen, het Klimaatplein Heusden en de Stichting Een Goei Leven).

In het programmaplan wordt besproken wat inmiddels al is opgepakt en wat er in de toekomst nog ondernomen wordt. Sommige initiatieven – zoals in Langeboom of het Beweegpark in Erp – lopen al. Maar juist ook voor andere, vernieuwende initiatieven is er binnen het project genoeg ruimte. In de gemeente Meierijstad bijvoorbeeld is een leefbaarheidsmonitor ontwikkeld, waarmee een dorp een actueel beeld krijgt van ‘waar men staat’. En dat kan weer een prima basis zijn om plannen voor de toekomst te ontwikkelen. Zo’n monitor kan ook in dorpen buiten deze gemeente gebruikt worden.

Streekholders
Met het project wordt een start gemaakt om de dorpen in de regio aantrekkelijk te houden voor de inwoners van nu, en die van morgen. Centraal in dit project staat de uitdaging voor de zogenaamde ‘streekholders’ – dus inwoners, ondernemers en overheid – om dit gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Zeker in de huidige tijd waarin winkels, sportclubs, restaurants en andere voorzieningen in rap tempo uit dorpen verdwijnen. Hoe houden we onze dorpen ook in de toekomst veerkrachtig en vitaal? Hoe ontwikkelen we een meer participerende samenleving? Wat vraagt dit van lokale en regionale overheden? Deze en andere vraagstukken staan centraal in het programmaplan ‘Leefbaarheid in de dorpen’.

Meer berichten