Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel

Onderwijs, kinderopvang en sport onder één dak

  •   keer gelezen

SINT-OEDENRODE | De afgelopen periode is de gemeente Meierijstad druk doende geweest met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het groene hart van wijk Kienehoef in Sint-Oedenrode. Dat gebeurde samen met basisscholen de Springplank en Kienehoef, wijkraad KCK Rooi, de sportverenigingen, kinderopvang de Verbinding, de seniorenraad, welzijn de Meierij en wooninitiatief Kamille.

De MFA wordt de vervanger van de bestaande schoolgebouwen en microsporthal Kienehoef. Deze gebouwen zijn 40 jaar oud en aan vervanging toe. Het college heeft nu besloten om zich in te zetten voor de zogenaamde PLUS-variant en te onderzoeken of die haalbaar is. Het gaat om de bouw van één gebouw dat ruimte biedt voor twee basisscholen, kinderopvang, een sportvoorziening met twee zalen voor bewegingsonderwijs en verschillende sportverenigingen en een wijkfunctie. Een gebouw dat, naast ruimte voor onderwijs en sport, ook ruimte biedt voor andere maatschappelijke functies. Dat is de wens van alle partijen. De gezamenlijke toekomstvisie van alle gebruikers is om intensief samen te werken, elkaar te ondersteunen en versterken bij de organisatie van verschillende activiteiten en waar mogelijk ook ruimten in het gebouw te delen. “Met deze variant ontstaat een toegankelijk, zo compact mogelijk gebouw dat voldoet aan alle hedendaagse kwaliteitseisen. En met alle functies onder één dak, kunnen we bovendien de sociale binding en leefbaarheid in de wijk verder versterken", aldus wethouder Coby van der Pas.
De bouw van de PLUS-variant kost meer dan de basisvariant waar tot nu toe rekening mee is gehouden, namelijk twee scholen onder één dak en één gymzaal. De komende tijd wordt onderzocht hoe het gebouw het beste in de omgeving in te passen is en op welke wijze de kinderopvang gerealiseerd wordt. Ook wordt verder onderzocht hoe ruimten, mogelijk nog meer, gezamenlijk gebruikt kunnen worden en wat deze zoektocht naar verdere synergievoordelen in financiële zin oplevert. Naar verwachting wordt medio 2022 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Meer berichten