Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel

Acht varkenshouderijen worden gesloopt, binnenkort volgen er meer

  •   keer gelezen

VEGHEL | Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 oktober medewerking verleend aan de herbestemming van acht varkenshouderijen. Dat betekent dat deze varkenshouders kunnen stoppen met hun huidige bedrijf en hun stallen slopen. Hiermee verdwijnt 28.750 m2 aan varkensstallen in Meierijstad. Drie van de acht bedrijven liggen op het grondgebied van de voormalige gemeente Veghel.

De gemeente laat weten dat het stoppen van de varkenshouderijen bijdraagt aan de vermindering van geuroverlast en het dringt het aantal schadelijke stoffen terug. Daardoor verbetert de leefomgeving. Het gaat in deze eerste shift om acht verschillende eigenaren. In de voormalig gemeente Veghel gaat het om varkenshouders aan de Pater Visserslaan in Veghel, De Kuilen in Eerde en de Trentweg tussen Keldonk en Boerdonk.

Slopen
Van de acht locaties die nu kunnen stoppen, wordt op vijf locaties het gebruik omgezet naar de bestemming ‘wonen’. Dat betekent overigens niet dat er een appartementencomplex uit de grond wordt gestampt. Wethouder Jan Goijaarts legt uit: “Het zijn geen plannen met grote hoeveelheden woningen. Het gaat bijvoorbeeld over het omzetten van een bedrijfswoning tot een reguliere woning. Bij deze varkenshouderijen praten we in totaal over het toevoegen van vier nieuwe woningen. Het gaat vooral om omzetten en slopen.” Bij de andere drie locaties wordt het gebruik omgezet naar een andere agrarische bestemming zoals akkerbouw.

Tweede lichting
De varkenshouders maken gebruik van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Vanaf 25 november vorig jaar konden varkenshouders, die willen stoppen met hun bedrijf, zich hiervoor inschrijven. In Meierijstad hebben 47 bedrijven zich ingeschreven. 42 varkenshouders van de 47 kregen een positieve beschikking. De afgelopen drie maanden is intensief gesproken met deze varkenshouders over een passende nieuwe bestemming. Dit heeft geleid tot een eerste lichting van acht principeverzoeken. Besluitvorming over een tweede lichting principeverzoeken wordt eind oktober verwacht. “Zoals het er nu naar uitziet, maken dan weer minimaal tien varkenshouders gebruik van deze regeling.”

Meer berichten