Hier in Zijtaart moeten de woningen komen te staan.
Hier in Zijtaart moeten de woningen komen te staan. (Foto: Google Maps)

Groen licht voor nieuwe woonwijk in Zijtaart

  •   keer gelezen

ZIJTAART | De vraag naar woningen is groot. Ook voor Zijtaart is er behoefte aan nieuwe woningen. Dat bleek al uit de woonbehoefte kleine kernen in de Woonvisie en het woononderzoek van de dorpsraad. Het college speelt graag in op deze behoefte door ten zuiden van Zijtaart de realisatie van een nieuwe woonwijk mogelijk te maken.

Het woningbouwprogramma voor de nieuwe wijk bestaat in de eerste fase uit de bouw van maximaal 50 woningen voor starters en senioren, aangevuld met enkele woningen in het duurdere segment. Minimaal 25 procent van het plan bestaat, zoals afgesproken in de Woonvisie, uit sociale huurwoningen. Afhankelijk van de vraag naar woningen in Zijtaart, kan in de toekomst gekozen worden voor een tweede, aanvullende bouwfase met maximaal 35 woningen. “De insteek is om verschillende woningen te bouwen. In eerste instantie gaan we vooral senioren- en starterswoningen bouwen, aangevuld met een paar huizen in het duurdere segment”, legt wethouder Jan Goijaarts uit. Volgens Goijaarts is Zijtaart dan voorlopig voorzien. “Als je kijkt naar de cijfers van de woningbouwprogrammering dan zou het voldoende moeten zijn voor de komende vijftien jaar.”
De dorpsraad en de werkgroep Wonen in Zijtaart hebben meegedacht met dit plan en een woononderzoek gehouden onder hun achterban. Hieruit bleek dat er vooral onder starters en senioren een woningbehoefte is.
Wethouder Goijaarts hoopt in de tweede helft van 2021 te kunnen starten met de bouw. Eerst moet het hele plancyclus doorlopen worden.

Zijtaart Zuid
De woningbouwlocatie staat in de structuurvisie Zijtaart al genoemd als ontwikkellocatie. Om woningbouw mogelijk te maken, moet in het bestemmingsplan de bestemming worden gewijzigd van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’.
Het nieuwe bestemmingsplan Zijtaart Zuid ligt vanaf vrijdag 13 november 2020 voor zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Meierijstad en is digitaal te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer berichten