<p>De ondernemers in de Kalverstraat in het Veghelse centrum presenteerden onlangs nieuwe vlaggen met logo.</p>

De ondernemers in de Kalverstraat in het Veghelse centrum presenteerden onlangs nieuwe vlaggen met logo.

'We willen het centrum naar een hoger plan tillen'

  •   keer gelezen

VEGHEL | Als voldoende ondernemers en vastgoedeigenaren voor een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in Veghel Centrum stemmen, kan dat vanaf 2021 een feit zijn. Een BIZ is een instrument om de kosten voor verbeteren van de kwaliteit van een winkelgebied te verdelen onder alle betrokken partijen; dus ondernemers én vastgoedeigenaren. Voor ondernemers komt het in de plaats van de huidige reclamebelasting. Nieuw is dat ook vastgoedeigenaren gaan bijdragen via een heffing die gekoppeld is aan de WOZ-waarde van hun winkel-, horeca-, of kantoorpand(en).

De financiële middelen die via de heffingen binnenkomen worden besteed aan projecten. Vastgoedeigenaren willen vooral investeren in een compact centrum en de aanpak van leegstand. Ondernemers richten hun pijlen meer op marketing, evenementen en aankleding van het centrum. Het Centrummanagement Veghel krijgt een belangrijke rol bij de uitvoering van beide BIZ-programma’s.


'Wij als vastgoedeigenaren willen graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van het Veghelse centrum'


Complexe opgave
Wethouder Harry van Rooijen vertrouwt erop dat de BIZ op brede steun kan rekenen. “Zoals iedereen weet, staan we voor de enorme en complexe opgave om Veghel Centrum compacter te maken en leegstand tegen te gaan. Die transformatie is noodzakelijk om het centrum aantrekkelijker te maken voor bezoekers. En dat kan alleen als álle partijen daarvoor gaan. Ook de provincie heeft in september toegezegd actief mee te gaan doen in de binnenstedelijke herontwikkeling in Veghel.” Centrummanager Dirk Lammers sluit zich daarbij aan: “Mooi om te zien dat we samen optrekken om deze immense klus te klaren."

Vastgoedeigenaren
Stephan Scheer, voorzitter van de ondernemersvereniging Veghel Centrum, benadrukt het belang van de BIZ: "De BIZ is van ons en voor ons ondernemers. Daardoor kunnen we collectief een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk maken van het centrum." Frank Smits, voorzitter van de vereniging van vastgoedeigenaren, deelt dat standpunt: "Wij als vastgoedeigenaren willen graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van het Veghelse centrum. We kunnen zo gezamenlijk optrekken. Dat deden we al, maar de vastgoedeigenaren betaalden nog niet mee. Ik vind het redelijk om een bijdrage te leveren. In het BIZ wordt vastgelegd dat vastgoedeigenaren een financiële bijdrage leveren. Zo hebben we wat meer financiële armslag."
De gemeenteraad is al akkoord. Wethouder en voorzitters van verenigingen van ondernemers en vastgoedeigenaren hebben getekend. In de tweede helft van november start de gemeente met de verplichte formele draagvlakmeting onder ondernemers en vastgoedeigenaren. Als 50 procent van de partijen meedoet aan de stemming en tweederde van de uitgebrachte stemmen positief is, kan de BIZ met ingang van 2021 een feit worden. "We willen het centrum naar een hoger plan tillen. Daar wordt Veghel beter van", besluit Frank.

Meer berichten