<p>Figuur 1.</p>

Figuur 1.

Tweede coronagolf neemt langzamer af dan eerste

  •   keer gelezen

REGIO | Het aantal nieuwe meldingen van COVID-19 is afgelopen week voor de tweede week op rij gedaald ten opzichte van de week daarvoor. De huidige afname van meldingen en ziekenhuisopnames is in lijn met de berekeningen die het RIVM voorafgaand aan de maatregelen heeft gemaakt. In alle regio’s is het aantal meldingen afgenomen. Het RIVM meldt echter dat de daling in het aantal positief geteste personen, ziekenhuis- en IC-opnames van deze week duidelijk minder groot is dan de week daarvoor.

Het aantal mensen dat andere mensen kan besmetten met het coronavirus is deze week geschat op bijna 118.000 personen (ondergrens 83.000 – 150.000 bovengrens). De daling van het aantal COVID-19 besmettelijke mensen in Nederland gaat in oktober en november veel langzamer dan tijdens de eerste golf in maart en april (Figuur 1). Dat is goed te zien in het verloop van aantal besmettelijke personen. Op 24 maart waren er 169.000 besmettelijke personen in Nederland. Dat aantal daalde in drie weken tijd met 43 procent naar 96.000 besmettelijke personen op 14 april. Op 15 oktober waren er 159.000 besmettelijke personen in Nederland. In de afgelopen drie weken is dat aantal met 25 procent gedaald, naar 118.000 besmettelijke personen op 5 november.

Hier is meer informatie te vinden.


Figuur 1: Het geschatte aantal besmettelijke personen voor Nederland. Het figuur geeft het aantal besmettelijke personen op basis van het aantal ziekenhuisopnames gerapporteerd door stichting NICE, met de meest aannemelijke waarde (lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval. Door de tijdsduur tussen eerste ziektedag en rapportagevertraging, kunnen we betrouwbare schattingen maken van het aantal besmettelijken langer dan 7 dagen geleden. Voor schattingen in de recentste 7 dagen is de betrouwbaarheid niet groot, en voor deze periode wordt de meest aannemelijke waarde weggelaten.

Meer berichten