Eric Rath: ‘Vervang aardgas door waterstofgas’ | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
<p>Eric Rath is directeur van het Veghelse bedrijf Fluidwell.</p>

Eric Rath is directeur van het Veghelse bedrijf Fluidwell.

(Foto: Ad van de Graaf)

Eric Rath: ‘Vervang aardgas door waterstofgas’

  •   keer gelezen

VEGHEL | Hij was woensdag slechts voor vijf minuten inspreker bij de beeldvormende avond over energietransitie. Maar Eric Rath van de Veghelse elektronicafabrikant Fluidwell gaf een belangrijk signaal af. Want het credo ‘van het gas af’ bij de energietransitie in Meierijstad zou wel eens snel kunnen veranderen in ‘van het aardgas af’. Dit kan namelijk worden vermengd met een steeds groter bestanddeel aan ‘groen’ waterstofgas. 

Waterstof is nu nog drie keer zo duur als aardgas, maar door een aantal ontwikkelingen daalt die prijs snel. De gevolgen laten zich raden: het gasnetwerk kan behouden blijven en de inzet van warmtepompen beperkt, evenals de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk.

Warmtemix
Het streven naar steeds lager energieverbruik was ook een van de pijlers van Raths betoog. Momenteel is circa 70 procent van de bestaande woningen in Meierijstad, zonder een extra investering van zo’n 30.000 euro, niet geschikt voor de lage temperatuurverwarming waarbij een warmtepomp optimaal rendement levert. Hij pleitte voor het streven naar een warmtemix die voor iedereen schaalbaar en betaalbaar is.

‘Geef geen geld uit aan verkeerde technieken’ - Eric Rath, directeur van Fluidwell.

Momenteel wordt alle bewezen techniek aangekocht in Korea, Japen en China, terwijl wij dat volgens Rath zelf ook prima zouden kunnen ontwikkelen. Het POM (Platform Ondernemend Meierijstad) zet zich in om binnen drie jaar een electrolyzer van twee megawatt te realiseren in Veghel. “Daarmee kan 1.2 miljoen m3 aardgas worden bespaard. Dan hebben we een H2 tankstation en rijdt Sligro, Jumbo, Van den Bosch Transporten op waterstof en kunnen we restwarmte in de wijken gaan inzetten. Ook biedt de energietransitie enorme kansen voor de werkgelegenheid, maar dan moet er wel meer ingezet worden op gericht onderwijs”, stelt Rath.

Geld
De boodschap van de directeur van Fluidwell voor de beleidsmakers voor dit moment: loop niet te hard van stapel. “Geef het goede geld van onze burgers niet uit aan technieken of ideeën die misschien op het punt staan achterhaald te worden. Creëer ruimte om in 2035 een inhaalslag te maken. Geef nu geen geld uit aan verkeerde technieken, zoals massaal is gebeurd met zonneboilers aan het begin van deze eeuw”, aldus Rath.

Ketenpartners
Duurzaamheidswethouder Harry van Rooijen nam zijn tijd voor een reactie. Hij verzekerde dat de gemeente geen overhaaste beslissingen gaat nemen en wees erop dat Fluidwell ook een van de ‘ketenpartners’ is met wie de visie wordt ontwikkeld.

Technisch onderzoek
De behandeling van het onderwerp stond verder in het teken van de resultaten van technisch onderzoek in een aantal wijken van Meierijstad. Het bouwjaar en de bouwdichtheid (onderlinge afstand) van de woningen spelen een belangrijke rol bij de aanpak.

Meer berichten