A50 krijgt stil asfalt om overlast tegen te gaan | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
<p>De A50 van boven.</p>

De A50 van boven.

(Foto: )

A50 krijgt stil asfalt om overlast tegen te gaan

  •   keer gelezen

NIJNSEL | Sinds het plaatsen van geluidsschermen in de tunnelbak in Nijnsel is het aantal klachten over geluidsoverlast toegenomen. Het is nog niet duidelijk of die schermen de oorzaak zijn van de overlast. Wel heeft een onderzoek uit 2018 uitgewezen dat het tweelaagse ZOAB het ‘geluidsproductieplafond’ overschrijdt. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten om in 2021 stiller asfalt aan te brengen op de westelijke hoofdrijbaan.

Naar aanleiding van verschillende klachten over geluidshinder bij enkele inwoners van Nijnsel heeft gemeente Meierijstad de dorpsraad van Nijnsel en een vertegenwoordiging van Rijkswaterstaat vorig jaar uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Daarbij is benoemd welke mogelijkheden verkend zouden kunnen worden door Rijkswaterstaat om de ervaren overlast te verminderen. Ten aanzien van het geluid van verkeer over de A50 is namelijk niet de gemeente bevoegd gezag, maar is dat het Rijk.

Over het aanbrengen van de nieuwe ‘stillere’ laag zegt Rijkswaterstaat het volgende: “In 2021 wordt groot onderhoud uitgevoerd op de westelijke hoofdrijbaan van de A50. Wanneer dit onderhoud plaats gaat vinden, is nog onduidelijk. De aannemer is verantwoordelijk voor het inplannen van deze maatregelen en hij moet er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat er voldoende alternatieve routes beschikbaar zijn. Omdat het op de A50 gaat over een vak van bijna 15 kilometer zal de aannemer hier naar verwachting weinig in kunnen schuiven. Op de A50 is nu tweelaags ZOAB aanwezig en op die verharding zijn ook de geluidproductieplafonds (GPP’s) gebaseerd. 

In het nalevingsverslag GPP’s over 2018 worden er ter hoogte van Nijnsel overschrijdingen van de GPP’s berekend. Om die overschrijdingen op te lossen leggen we nu op de westelijke hoofdrijbaan het stillere tweelaags ZOAB-fijn aan.”

Meer berichten