Zeven nieuwe vaccinatielocaties in regio, ook in Oss, Uden en Boxmeer | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel

Zeven nieuwe vaccinatielocaties in regio, ook in Oss, Uden en Boxmeer

  •   keer gelezen

GGD Hart voor Brabant opent naast de reeds bestaande vaccinatielocatie in Veghel, zeven nieuwe vaccinatielocaties in de regio.

De locatie in ’s-Hertogenbosch opent als eerste eind januari. In de landelijke vaccinatiestrategie wordt onderscheid gemaakt tussen vier categorieën priklocaties: S-locaties (capaciteit van 400 prikken per dag), M-locaties, (capaciteit van 800 prikken per dag), L-locaties, (capaciteit van 1600 prikken per dag) en XL-locaties (capaciteit van 2400 prikken per dag).

Nieuwe locaties
Er komen naast de reeds bestaande locatie in Veghel (L/XL- locatie) nieuwe vaccinatielocaties in onder andere Oss (S/M-locatie), Boxmeer (S/M-locatie) en Uden (S/M-locatie).
De vaccinatielocatie in Veghel heeft op dit moment een capaciteit die gelijk is aan een L-locatie. Momenteel worden in Veghel zo’n 500 prikken per dag gezet. Dat is het huidige regionale quotum van de nationale voorraad.

Opschaalbaar
De andere zeven locaties moeten opschaalbaar zijn, als de situatie daar om vraagt. Met hulp van de betreffende gemeenten en ondersteuning van de Veiligheidsregio’s zoekt GGD Hart voor Brabant op korte termijn naar geschikte locaties. Waar mogelijk maakt de GGD gebruik van bestaande eigen locaties.

Voorwaarden locaties
Bij de keuze van de geografische ligging van vaccinatielocaties zijn de landelijk gestelde voorwaarden het uitgangspunt. De locaties moeten dicht bij grotere kernen liggen. De reistijd vanuit het omliggende gebied bedraagt maximaal een half uur met de auto. De locaties sluiten goed aan op de geografische spreiding van vaccinatielocaties in aangrenzende regio’s. Daarnaast is van belang dat er sprake is van een flexibele beschikbaarheid, veiligheid en beveiligbaarheid en er is een mogelijkheid tot uitbreiding van capaciteit en opslag. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is ook meegewogen. Waar nodig worden met gemeenten aanvullende afspraken gemaakt om de bereikbaarheid te verbeteren.

Landelijke vaccinatiestrategie
De GGD voert de landelijke vaccinatiestrategie van VWS uit. Volgens deze strategie verzorgt de GGD op haar locaties de vaccinatie van medewerkers uit de langdurige zorg (verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, Wijkverpleging en Wmo-ondersteuning), mobiele 60-plussers en 18 tot 60-jarigen zonder medische indicatie. Landelijk wordt besloten en gecommuniceerd welke doelgroep wanneer uitgenodigd wordt. Zolang mensen niet zijn uitgenodigd, kunnen zij geen afspraak maken voor een vaccinatie. Zonder afspraak kunnen mensen niet terecht op de vaccinatielocatie. Meer informatie is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie en https://www.ggdhvb.nl/corona/coronavaccinaties.Meer berichten