Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
<p>De Bolst in Erp.</p>

De Bolst in Erp.

(Foto: )

Twintig flexwoningen op De Bolst in Erp

  •   keer gelezen

ERP | Gemeente Meierijstad onderzoekt samen met woningbouwcorporaties Area en Woonmeij de mogelijkheden om binnen de gemeente circa 100 flexwoningen te realiseren. Het doel van deze woningen is om de druk op de sociale woningmarkt te verlichten. Op 30 maart heeft het college ingestemd met de realisatie van 20 flexwoningen op De Bolst in Erp.

Het college verleent medewerking aan een plan van Area om in Erp twintig flexwoningen mogelijk te maken. De woningen zijn met name geschikt voor een- en tweepersoons huishoudens. Area is bij de toewijzing extra zorgvuldig, zodat de woningen worden toegewezen aan huurders met een acute woonbehoefte en die geholpen zijn met een tijdelijke oplossing in afwachting van een structurele oplossing. De woningen worden circulair gerealiseerd. Dat wil zeggen dat ze verplaatsbaar zijn en aan het einde van de levensduur recyclebaar zijn.


Op 26 januari 2021 is een omgevingsdialoog georganiseerd. Op basis hiervan heeft Area het plan aangepast qua situering van de bebouwing, de parkeerplaatsen en de bergingen. Ook is het aantal flexwoningen teruggebracht van 27 naar 20 eenheden.                     


Het streven is dat de eerste huurders vanaf eind 2021 hun woning in gebruik kunnen nemen. Wethouder Rik Compagne is blij dat de samenwerking met Area haar vruchten afwerpt: “De behoefte aan woningen is onverminderd groot, vooral ook voor kleine huishoudens. Deze twintig flexwoningen sluiten heel goed aan bij de behoefte en ik ben trots dat we met elkaar tot dit resultaat gekomen zijn. Ondertussen blijven we uiteraard samen ook keihard werken aan de realisatie van de reguliere woningen. Want die opgave wordt hier niet minder groot door.” Jan van Vucht vult aan: “Dit is een mooie eerste stap, ons aanvullende onderzoek in Erp en omgeving heeft aangetoond dat er ook echt behoefte aan is. We gaan nu verder om ook in Veghel een geschikte locatie te vinden.”

Flexwoningen
Gemeente Meierijstad en woningbouwcorporaties Area en Woonmeij verkennen op dit moment ook de mogelijkheden voor flexwoningen in Sint-Oedenrode en Veghel, zodat ook in deze kernen de grootste druk op de sociale woningmarkt wordt verlicht. De bouw van zeventien flexwoningen in Schijndel door Woonmeij gaat medio 2021 van start.

Meer berichten