<p>Team Taalvijver van links naar rechts: Karin, Marley, Toos, Susan en Mariëtte (Ellen ontbreekt op de foto).</p>

Team Taalvijver van links naar rechts: Karin, Marley, Toos, Susan en Mariëtte (Ellen ontbreekt op de foto).

(Foto:)

De Taalvijver bestaat tien jaar: ‘Geen vliegmuis maar vleermuis’

  •   keer gelezen

VEGHEL | De Taalvijver bestaat tien jaar. Dat wordt vandaag (woensdag 28 april) gevierd middels een feestelijke dag op school én door de Taalvijver zowel intern als extern in de spotlights te zetten. Het team stelt zich nader aan je voor en daarmee wordt ook het belangrijke onderwijswerk van de Taalvijver duidelijk gemaakt. De Taalvijver is een initiatief Skipov basisonderwijs.

Mariëtte
Ik ben Mariëtte Janssen en ben leerkracht in de onderbouwgroep op de Taalvijver. Bij het begeleiden van de nieuwkomers sta ik aan het begin van hun leven in Nederland. Door de grote omschakeling die de kinderen en de ouders moeten maken, is het van wezenlijk belang om ze een veilige omgeving te bieden. Daardoor kunnen ze zich thuis gaan voelen in een voor hen tot dan toe vreemd land.
Tijdens het half jaar dat de kinderen bij mij in de groep zitten, bouwen we samen aan een goede taalbasis en een algemene basis waarop ze voort kunnen bouwen in het reguliere basisonderwijs. Dat is echt dankbaar werk! Het blijft ontzettend mooi om deel uit te mogen maken van deze bijzondere onderwijsvorm.

Toos
Mijn naam is Toos van Deursen. Ik werk twee dagen in de week als IB-er op De Taalvijver. Ik ben vooral bezig met de intakes en het aannemen van de kinderen op onze school en ook bij het zoeken en overdragen naar de reguliere scholen van de kinderen. De scholen waar onze kinderen naar uitstromen zijn heel divers. Dit kan het ISK in Oss zijn, naar het VO, SO, SBO, of naar de basisschool in de wijk waar de kinderen wonen. In de tijd dat de kinderen bij ons op school zitten heb ik veel structureel overleg met de leerkrachten over de kinderen.
Het blijft steeds mooi om de ontwikkelingen van onze kinderen te zien. Door de gesprekken met de ouders blijkt maar weer in wat voor een mooi en fijn land wij hier wonen. Dat ben ik me steeds meer gaan beseffen.

Marley
Mijn naam is Marley Doets, ik ben met veel plezier leerkracht van de bovenbouwgroep op de Taalvijver. Ik heb kinderen in de leeftijd 7 tot en met 11 jaar (soms zelfs uitschieters van 6 en 12 jaar) in de groepen 3 tot en met 8. Dit maakt mijn werk heel uitdagend en divers. Het mooiste van dit werk vind ik de kinderen een veilig gevoel te geven en ze vervolgens enorme sprongen zien maken, samen met de kinderen lachen over die gekke Nederlandse taal (’néé, het is geen vliegmuis, dit is een vleermuis’) en ze begeleiden in hun eigen leerproces. Ook het leren over verschillende culturen, talen en gebruiken vind ik leuk. De Poolse, Turkse en Spaanse taal zijn mij inmiddels goed bekend. Iedere dag is weer anders, maar altijd even leuk.


‘Ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk’


Susan
Mijn naam is Susan Toonen en ik ben onderwijsassistente op de Taalvijver. Ik ondersteun in de onder- en bovenbouw, en werk met de kinderen individueel of in een groepje. Ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk. De kinderen zich welkom laten voelen en dat ze na een tijdje dan zichzelf durven zijn, voelt als een cadeautje.

Karin
Mijn naam is Karin Beemster en ik werk als ambulant begeleider op De Taalvijver. Nadat de kinderen één jaar op De Taalvijver zijn geweest starten zij in het reguliere basisonderwijs. Om deze kinderen te helpen een goede start te maken kom ik, als vertrouwd gezicht, twee keer per week naar de basisschool toe. Het doel is begeleiden bij het integreren in de nieuwe groep en de nieuwe school. Per kind bekijk ik samen met de leerkracht wat het kind hiervoor nodig heeft, waarbij aandacht voor het sociaal emotionele voorop staat en daarnaast krijgen woordenschat en taal/spelling volop aandacht. Het is een erg leuke en dankbare taak, de kinderen zijn blij met de hulp en ook de leerkrachten ervaren het als zeer positief.

Ellen
Mijn naam is Ellen Vos, ik ben directeur (maar meestal op afstand) van de Taalvijver. Met heel veel plezier werkt een enthousiast team met kinderen van allerlei nationaliteiten die echt net in Nederland zijn. Deze kinderen krijgen op de Taalvijver een mooie basis zodat ze een fijne start kunnen maken op de basisschool. Het doet ons goed om te zien hoe fijn kinderen en ouders het vinden op De Taalvijver. We vinden het een feestje om met zoveel verschillende kinderen te mogen werken en we gunnen ze het allemaal. Ook voor hen is er een mooie toekomst.

Meer informatie is te vinden op: www.taalvijverveghel.nl.

Meer berichten