Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
<p>De dorpsraden in Mariaheide, Keldonk en Boerdonk (foto) zouden graag extra seniorenwoningen zien in hun dorp.</p>

De dorpsraden in Mariaheide, Keldonk en Boerdonk (foto) zouden graag extra seniorenwoningen zien in hun dorp.

(Foto: Ronald Strijbosch Photography)

Quickscan Vitaal wonen voor senioren: ‘Er zijn gewoon te weinig geschikte woningen’

  •   keer gelezen

VEGHEL | ‘Als oudere is het op ‘t Ven vooral saai. Ouderen die niet zo mobiel meer zijn raken hier ook snel sociaal geïsoleerd. Het wijkgebouw werkt niet. De wijkvereniging kwam maar niet van de grond’. Verder vindt 34 procent van de 55-plussers op ’t Ven in Veghel dat er onvoldoende voorzieningen zijn voor ouderen en 31 procent vindt dat hun buurt niet goed bereikbaar is. Dit valt terug te lezen in de Quickscan Vitaal wonen voor senioren uitgevoerd door Sanne de Jong (trainee Atelier Beleid Sociaal Domein) namens de gemeente Meierijstad.

De Quickscan Vitaal wonen voor senioren geeft de stand van zaken in Meierijstad weer rondom het thema wonen-welzijn-zorg (WWZ) voor ouderen. Het rapport kan worden gebruikt als gesprekstool en /of instrument om per wijk te bepalen wat gedaan moet worden om genoeg ouderen in Meierijstad, nu en in de toekomst, vitaal te laten wonen.

‘Wijkvereniging bloedt dood’
In het rapport is te lezen dat er op ’t Ven te weinig bankjes zijn ‘en de bankjes die er zijn, worden weggehaald. Terwijl dit juist plekken zijn waar ouderen even rusten en elkaar kunnen treffen’. Tevens vinden de bewoners van ‘t Ven dat de wijk niet goed bereikbaar is. Op de Bunders is dat anders. De 55-plussers vinden dat hun wijk (redelijk) goed bereikbaar is.
In de Bloemenwijk en de Oranjewijk vindt de Wijkraad dat het systeem van toewijzen van de woningcorporatie beter kan. ‘We hebben in deze wijk een hoog percentage sociale huurwoningen. Wat beter kan, is het systeem van toewijzen van de woningcorporatie. Nu komen er vaak mensen van buiten deze wijk in die woningen te wonen. De ouderen in deze wijk die graag geschikter gaan wonen hebben erdoor minder mogelijkheden voor een betaalbare sociale huurwoning’, aldus Wijkraad Veghel West/Bloemenwijk. In het rapport staat verder dat de Wijkraad het zorgelijk vindt dat de wijkvereniging in de Bloemenwijk doodbloedt terwijl het een ‘mooie centrale ontmoetingsplek’ is.

Dorpen
De Quickscan laat zien dat men in Zijtaart niet tevreden is over de bereikbaarheid. Maar liefst 62 procent van de 55-plussers vindt dat hun buurt niet goed bereikbaar. Zijtaart is hiermee beoordeeld tot de minst goed bereikbare buurt vergeleken met de andere dorpen en wijken. De Dorpsraad vindt het openbaar vervoer het grote knelpunt. Wel positief zijn ze over de gemeenschapszin. ‘Deze is groot. In het Dorpshuis wordt veel geregeld en georganiseerd’, meldt de Zijtaartse dorpsraad.


Gedurende het opstellen van de Quickscan Vitaal wonen voor senioren is inbreng opgehaald bij:
- De Seniorenraad: De seniorenraad is met een brede afvaardiging betrokken geweest bij de ontwikkeling van de quickscan.
- Dorps- en wijkraden: 15 van de 18 wijk- en dorpsraden zijn in december 2020 en januari 2021 geïnterviewd voor het ophalen van input over het onderwerp vitaal wonen voor senioren.
- Adviesraad Sociaal Domein (ASD): begin april 2021 heeft de ASD uitgebreide input geleverd op de eerste conceptversie.
- Woningcorporaties Woonmeij, Area en BrabantWonen: aan de woningcorporaties is half april 2021 de conceptversie van de quickscan gepresenteerd en was er mogelijkheid om input te leveren.


De dorpsraden in Mariaheide, Keldonk en Boerdonk zouden graag extra seniorenwoningen zien in hun dorp. ‘Ouderen blijven graag in het eigen dorp. Ze wonen hier goed. Maar wanneer minder mobiel: is dit lastig. Er zijn geen verhuismogelijkheden binnen het dorp. De keuze is naar een andere kern verhuizen of gewoon op de begane grond gaan wonen. Maar het is natuurlijk wel zonde dat de bovenruimte en tuin niet gebruikt worden. Er zijn gewoon te weinig geschikte woningen. Aan het begin van Mariaheide, een perceel van de gemeente, ligt een ideale locatie voor seniorenwoningen’, aldus de Heise dorpsraad. 

Mismatch
Volgens de dorpsraad in Keldonk gaat het mis met het toewijzingssysteem van Area: ‘Er is een mismatch tussen vraag en aanbod. Als een seniorenwoning vrij komt, wordt die vaak gevuld door iemand buiten Keldonk. De match met iemand die al sociaal verbonden is met Keldonk is er niet. Het is fijn als ouderen die al in Keldonk wonen er kunnen blijven wonen in een geschiktere sociale huurwoning. In plaats van dat die woningen worden toegewezen aan mensen buiten het dorp. In een klein dorp is dat heel belangrijk voor de leefbaarheid’.
Verder vindt meer dan de helft van de 55-plussers in alle voormalig kerkdorpen, behalve Erp, van Veghel dat er onvoldoende voorzieningen zijn voor de gezondheidszorg (Mariaheide: 76 procent, Eerde: 74 procent, Boerdonk: 74 procent, Zijtaart: 69 procent, Keldonk: 60 procent en Erp: 5 procent).

In de Quickscan Vitaal wonen voor senioren is van elke wijk/kleine kern een factsheet gemaakt. Per categorie worden de opgehaalde feiten en cijfers puntsgewijs weergegeven. Het rapport en de bijbehorende factsheets zijn terug te vinden op de website van de gemeente.

Meer berichten