Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
<p>Lionel Saidjan (links) is jongerenwerker bij De Kluis.</p>

Lionel Saidjan (links) is jongerenwerker bij De Kluis.

(Foto: )

Extra geld voor jeugdzorg in coronacrisis: ‘De afgelopen maanden is er veel van ons gevraagd’

  •   keer gelezen

VEGHEL | De gemeente Meierijstad laat weten dat er vanaf het begin van de coronacrisis een groot beroep is gedaan op het jongerenwerk. Naarmate de crisis voortduurt komen er bij hen meer taken bij, maar ook wordt hun werk arbeidsintensiever door de verschuiving van een groepsgerichte- naar meer individuele ondersteuning. “We zien dat er steeds meer jongeren in beeld komen die ondersteuning nodig hebben en dat de hulpvraag complexer wordt. Deze ontwikkelingen maken dat er op dit moment een grote behoefte is aan meer ‘handjes aan het bed’, zowel bij het jongerenwerk als bij de jeugdprofessionals in de gebiedsteams om aan alle vragen gehoor te geven”, aldus wethouder Menno Roozendaal.

In december 2020 heeft het kabinet besloten om een Jeugdpakket beschikbaar te stellen ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het college heeft daarop met de input vanuit de jeugdprofessionals, de maatschappelijke partners maar ook van ouders en jongeren een plan ontwikkeld om deze incidentele middelen op een goede manier te besteden. Het college heeft besloten de door het Rijk aan Meierijstad beschikbaar gestelde incidentele middelen van 256.451 euro als onderdeel van het compensatiepakket coronacrisis jeugd- en jongerenwerk, als volgt aan te wenden: 165.000 euro van de extra middelen wordt bestemd voor incidentele extra capaciteit bij het Jongerenwerk, 56.500 euro van de extra middelen wordt bestemd voor incidentele extra capaciteit bij de jeugdprofessionals van de gebiedsteams en 3.100 euro is voor de coördinatie en uitvoering van een QuickScan.

‘Meer handjes aan het bed’
Volgens de gemeente heeft het jongerenwerk er meer taken bijgekregen en is het werk arbeidsintensiever geworden. Het effect is dat de basistaken van het jongerenwerk onder druk komen te staan. Om in te kunnen spelen op alle nieuwe ontwikkelingen is er momenteel grote behoefte aan ‘meer handjes aan het bed’. “Het jongerenwerk wordt daarom met 108 uur per week uitgebreid tot aan het einde van dit jaar. Dit komt neer op ongeveer 3 FTE. Deze uitbreiding bij het jongerenwerk is nodig om aan alle vragen te voldoen”, vertel Roozendaal. De capaciteit bij de jeugdprofessionals wordt tijdelijk uitgebreid met 24 uur per week tot het einde van dit jaar. In het tweede kwartaal van 2021 wordt er een QuickScan uitgevoerd die uitgebreider inzicht geeft in de effecten van de coronacrisis op de jeugd in Meierijstad. Lionel Saidjan, jongerenwerker van ONS welzijn, laat weten blij te zijn met de extra middelen. Volgens hem zijn ze hard nodig: “De afgelopen maanden is er veel van ons gevraagd. We hebben snel moeten schakelen en dat doen we nog steeds. De extra inzet die we gaan krijgen gaat ervoor zorgen dat we meer jongeren kunnen bedienen en meer kwaliteit kunnen leveren.”

Pittige tijd
Ondanks dat de coronacrisis zwaar is voor de jongeren wil wethouder Roozendaal ze niet de put in praten. “We herkennen dat het een pittige tijd is voor jongeren en we nemen de zorg en frustratie serieus. Toch mogen we vertrouwen op de veerkracht van onze jongeren. Ze worden gevormd door deze periode en deels komen ze er sterker uit. Daar waar echt psychische problemen voorkomen gaan we hulp inzetten. We willen dat niet laten verergeren”, besluit wethouder Roozendaal.

Meer berichten