Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Een impressie van de voorzijde.
Een impressie van de voorzijde.

Nieuwe Eerdse basisschool lijkt er eindelijk te gaan komen

  •   keer gelezen

EERDE | De belangrijke stappen in de realisatie van een nieuwe basisschool in Eerde zijn inmiddels niet meer op één hand te tellen. Dinsdag is een volgende stap gezet naar een nieuwe basisschool en de nieuwe bestemming voor de kerk in Eerde. Het college van B en W besloot om met initiatiefnemer SHAAK twee overeenkomsten te sluiten. Een koopovereenkomst, waarbij de gemeente de voor de nieuwbouw benodigde gronden aan SHAAK verkoopt en een huurovereenkomst, waarbij de gemeente de school van SHAAK gaat huren zodra de school klaar is. De gemeente geeft de school vervolgens aan SKIPOV basisonderwijs in gebruik. Deels naast en deels in de kerk wordt de nieuwe Petrus en Paulusschool gebouwd. 

“We zijn trots op een heel mooi plan waar veel partijen een bijdrage aan hebben geleverd. We denken met de combinatie spelen, leren, wonen en geloven een bijdrage te kunnen leveren aan een nog mooier Eerde”, vertelt Ton Verhoeven namens initiatiefnemer SHAAK. Wethouder Coby van der Pas vult aan: ”Wat ben ik blij dat SHAAK en gemeente tot overeenstemming zijn gekomen. Met een resultaat dat er mag zijn, het perspectief op de bouw van een prachtige nieuwe school voor de kinderen van Eerde. En dat wordt hoog tijd, want de huidige school is flink verouderd. Dat ook het behoud van de Eerdse kerk als gemeentelijk monument en identiteitsdrager van Eerde in dit plan wordt meegenomen is een grote plus. Samen met de bouw van woningen leveren deze een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Eerde. Nu op naar een spoedige realisatie.”

Dorpsraad
Met het sluiten van deze overeenkomsten is een zeer belangrijke stap gezet naar de realisatie van een nieuwe basisschool voor Eerde, een lange gekoesterde wens van kinderen, ouders, school e´n gemeente. Daarnaast wordt de kans benut om een nieuwe functie te geven aan het grotendeels leegstaande kerkgebouw. “De dorpsraad is positief gestemd over deze ontwikkeling. Dat school, kerk en wonen in dit project worden samengevoegd, betekent een mooie stap in het leefbaar houden van ons prachtige Eerde”, vindt Anne Bekkers van dorpsraad Eerde.

Appartementen
Overeenkomstig de wens van betrokken partijen en de gemeenteraad wordt tegelijk met de restauratie van de kerk en de nieuwbouw van de school de voormalige pastorie herbouwd. Dit gebouw wordt verbonden met het schoolgebouw. De te herbouwen pastorie huisvest een kinderdagverblijf en er worden in het gebouw ook een aantal appartementen gerealiseerd. Een deel van de appartementen is bestemd voor de sociale sector. Naast deze appartementen zal worden nagedacht over de herontwikkeling van het huidige schoolterrein. SHAAK wordt hier eveneens in de gelegenheid gesteld om een aantal woningen te ontwikkelen. De gemeente huurt de school van SHAAK. De opbrengsten worden, evenals de opbrengsten die uit het kinderdagverblijf, de woningen en appartementen worden gegenereerd, ingezet voor de financiering van de restauratie van de Antonius Abtkerk. Ook de opbrengsten van deze woningen worden gebruikt voor de restauratie van de kerk.

Nieuw bestemmingsplan
Voor deze ontwikkeling is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit nieuwe bestemmingsplan wordt kort na de ondertekening van de overeenkomsten in procedure gebracht. Tegelijkertijd bereidt SHAAK dan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor, zodat deze op een zo kort mogelijke termijn na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan kan worden verleend.
Het streven van partijen is in 2022 te starten met de bouw, zodat de school begin 2023 in gebruik kan worden genomen.

Vrienden van de Eerdse kerk
De stichting Vrienden van de Eerdse kerk liet zich eerder kritisch uit over de plannen. Wethouder Coby van der Pas is duidelijk: “Er zijn altijd mensen die met enige sceptisch of met andere inzichten kijken naar dit project. Wij zijn met de stichting in gesprek geweest en in gesprek gebleven. Dat betekent echter niet dat we alle bezwaren van de Vrienden van de Eerdse kerk kunnen wegnemen. We hebben wel ons best gedaan. Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden om eventuele bedenkingen te uiten en een zienswijze in te dienen”, besluit de wethouder.

Meer berichten