Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Het Silotel moet hier, bovenop de silo's, komen.
Het Silotel moet hier, bovenop de silo's, komen. (Foto: )

Vergunning voor Silotel in Veghel opnieuw vernietigd

  •   keer gelezen

VEGHEL | De vergunning voor het Silotel in Veghel wordt opnieuw vernietigd. De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de geurhinder van een nabijgelegen fabriek te hoog is. Verder is er in het besluit voor het hotel aan de Noordkade onterecht rekening gehouden met parkeerplaatsen. Deze zijn namelijk al in een andere omgevingsvergunning opgenomen.

Aan de Noordkade staan verschillende industriële gebouwen uit de tijd dat de Coöperatieve Handelsvereniging (CHV) met onder meer een mengvoederbedrijf daar gevestigd zat. Er staan ook oude silo’s op het terrein. De gemeente Meierijstad verleende in juli 2019 een vergunning voor het bouwen van een hotel met 120 kamers bovenop de silo’s, het Silotel. Een aantal omwonenden stapte eerder al naar de rechter omdat zij vreesden voor onder meer verlies van privacy, lichthinder en parkeeroverlast.
Op 27 januari 2020 vernietigde de rechtbank de vergunning die de gemeente Meierijstad had verleend. De gemeente had bij het verlenen van de vergunning op sommige punten te weinig rekening gehouden met de belangen van de omwonenden. Hierna heeft de gemeente wederom vergunning verleend voor het Silotel.

Nieuw bestemmingsplan
Nu vernietigt de rechtbank opnieuw de vergunning voor de bouw van het Silotel. In het besluit is onterecht rekening gehouden met parkeerplaatsen die eerder al zijn gereserveerd in een andere omgevingsvergunning. Een groot deel van de beoogde parkeerplaatsen voor het hotel zijn al eerder aan een ander bouwplan toegekend. Die plekken kunnen nu niet meer aan het hotel worden toegewezen.
Al met al is niet uit te sluiten dat er te weinig parkeerplaatsen zijn en dus een risico op parkeeroverlast. De rechtbank ziet geen aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. De gemeenteraad is niet meer bij de ontwikkeling betrokken sinds het vaststellen van het Masterplan CHV-terrein. Een nieuw bestemmingsplan lijkt de aangewezen mogelijkheid om het parkeren voor het gehele terrein te regelen.

Vergunning vernietigd
Het dakterras en de binnentuin bij het Silotel ziet de rechtbank als onderdeel van het gebouw en daarmee als een geurgevoelig object. De geurhinder in de binnentuin en op het dakterras van de nabijgelegen fabriek is zo hoog, dat niet wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. Daardoor kan de fabriek bij het updaten van haar omgevingsvergunning worden beperkt in de bedrijfsvoering of worden geconfronteerd met aanvullende geurbeperkende maatregelen.

Meer berichten