<p>Bomenkap in Het Hurkske</p>

Bomenkap in Het Hurkske

(Foto: Maria Kordewinders – van den Tillaar uit Boerdonk.)

Meierijstad: ‘Kappen van bomen is onderdeel van duurzaam en veilig bomenbestand’

  •   keer gelezen

VEGHEL | Met ruim 115.000 bomen in het openbaar gebied in het beheer heeft de gemeente Meierijstad doorlopend te maken met bomen die doodgaan of vanwege een andere reden verwijderd moeten worden. Meerdere keren per jaar worden daarom in opdracht van de gemeentebomen gekapt. Vanaf vandaag (dinsdag) is er een voor iedereen toegankelijke digitale kaart. Daarop staat waar en waarom een boom gekapt wordt.

Het bomenbestand is heel omvangrijk. Elke boom krijgt daarom eens per drie jaar een veiligheidsinspectie. Bomen die doodgaan, of onherstelbaar ziek of beschadigd zijn vormen een veiligheidsrisico. Een tussentijdse melding over een gevaarlijke situatie kan ook aanleiding zijn. Zodra een risicoboom bij de gemeente bekend is, wordt hier een stip op gezet. Daaraan kunnen omwonenden zien dat de gemeente de boom gaat kappen. Omdat het vaak maar om één of enkele bomen in een straat gaat, worden de bomen verzameld op een kaplijst. Het daadwerkelijk kappen kan daarom soms nog een tijdje duren. Drie of vier keer per jaar zijn er kaprondes. Zo kan het kappen efficiënt plaatsvinden. Voortaan worden niet alleen de vergunning gepubliceerd, maar kondigt de gemeente deze kaprondes ook aan op de gemeentepagina in de huis-aan-huisbladen.


Zo ziet de kaart eruit. De te verwijderen bomen worden met een rood kruis aangegeven.

Informeren en herplanten
Omdat niet voor alle bomen een vergunningplicht geldt, is voor inwoners niet altijd duidelijk welke bomen precies gekapt zouden worden en vooral waarom. Wethouder Harry van Rooijen: “Met de digitale kaart, gekoppeld aan de stippen buiten, willen we onze informatie delen met onze inwoners. We willen daarmee voorkomen dat inwoners onaangenaam verrast worden. Bomen zijn onderdeel van je woonomgeving en zijn emotie, dat begrijpen we maar al te goed. En als het om een groter aantal bomen in een straat gaat, is er natuurlijk meer nodig dan een stip en digitale kaart. Dan gaan we met de bewoners in overleg. Voor elke boom die de gemeente kapt planten we er gemiddeld anderhalve terug.” Daarbij gaat het wél om de juiste boom op de juiste plek. Herplant kan dus ook op een andere locatie zijn waar groeiomstandigheden beter zijn.


Zodra een risicoboom bij de gemeente bekend is, wordt hier een stip op gezet

Nieuwe digitale kaart
De gemeentelijke bomen die voorzien worden van een stip worden ook gelijk op een nieuwe, voor publiek toegankelijke, digitale kaart gezet. Naast de locatie is er uitleg te vinden waarom die boom op de kaplijst staat. Een zoekfunctie op straatnaam en een zoomfunctie helpen de mensen snel bij de gezochte informatie te komen. De digitale kaart komt niet in de plaats van de publicaties van de (eventuele) kapvergunningen. Deze worden nog gewoon via de gemeentepagina gepubliceerd. Ook bomen die binnen projecten worden gekapt staan niet op de kaart. In deze gevallen worden de omwonenden via een apart traject geïnformeerd.

Meer berichten