<p>Het nieuwbouwcomplex aan de Markt in Veghel.</p>

Het nieuwbouwcomplex aan de Markt in Veghel.

Motie zelfbewoningsplicht aangenomen: wie een huis koopt, moet er ook gaan wonen

  •   keer gelezen

VEGHEL | Onder het motto ‘Nieuwbouw is nodig maar niet voor beleggers!’ hebben CDA, SP, Gemeentebelang en PvdA tijdens de raadsvergadering op 24 juni een motie ingediend. De genoemde fracties dienden een motie zelfbewoningsplicht in. De motie kreeg een meerderheid van 28 van de 33 aanwezige raadsleden.

Eén van de onderwerpen tijdens de raadsvergadering was ‘vaststelling addendum woonvisie 2018 en instrumenten voor verbeteren regie op de woningbouw’, bestuurderstaal voor het kort actieplan wonen. Hiermee wil het college het aantal te bouwen woningen verhogen en daarmee het tekort aan woningen in Meierijstad terugdringen.
Mensen met een laag en (laag)middeninkomen kunnen momenteel geen huis kopen. Het plan voorziet in het bouwen van een aantal goedkope en middel dure woningen, die niet mogen worden opgekocht door mensen met vermogen die de woningen vervolgens gaan verhuren, wat steeds vaker voorkomt. Door het invoeren van een zelfbewoningsplicht moet de koper minstens drie jaar zelf in de woning blijven wonen. Daardoor is het voor beleggers niet aantrekkelijk om een dergelijke woning te kopen. Nieuwbouw is goed, nieuwbouw is nodig, maar niet voor beleggers is de mening van SP, Gemeentebelang, PvdA en CDA. De motie kreeg veel steun en werd dus aangenomen. “Een nieuwbouwwoning mag je ook niet verhuren of verkopen binnen drie jaar na eerste bewoning. Dit noemen we het anti-speculatiebeding. De zelfbewoningsregeling en het anti-speculatiebeding zijn voorwaarden voor de gemeente om mee te werken aan woningbouwplannen. Op het overtreden van deze regels staat een boete, de hoogte kan het college bepalen”, aldus de politieke partijen.

VVD is tegen
De VVD is tegen de zelfbewoningsplicht. Zij denken dat het bouwers afschrikt. “De uitvoering en handhaving van de zelfbewoningsplicht vraagt overigens ambtelijke inzet vergen. Die capaciteit willen we liever inzetten om bouwprojecten vlot te trekken”, aldus VVD-raadslid Frank-Jan van Zutven. Hij vervolgt: “Wat als ouders hun kind willen helpen aan een nieuwe koopwoning?” Wethouder Rik Compagne moest daarop het antwoord schuldig blijven.

Lokale kranten
Ook de motie Communicatie nieuwbouw haalde het. Dit houdt in dat de communicatie omtrent nieuwbouwwoningen eerst plaatsvindt in de lokale kranten. Deze publicatie verschijnt als vooraankondiging minimaal één maand voordat het project breder in de verkoop gaat. “Wij willen de inwoners van onze gemeente de kans willen geven om als eerste de informatie te ontvangen”, aldus CDA, Gemeentebelang, D66 en Hier. De VVD steunde de motie niet. “Het CDA gaat ervan uit dat de lokale media alleen gelezen worden door mensen uit een specifieke kern, of hooguit in de hele gemeente. De Stadskrant Veghel verschijnt echter ook in Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch en DeMooiSchijndelKrant in Gemonde. Bovendien zijn de lokale kranten online te lezen.”

Meer berichten