Meierijstad deelt basis voor Milieu Effect Rapportage Windenergie

  •   keer gelezen

VEGHEL | In april is gemeente Meierijstad gestart met een traject om tot een goed en breed gedragen afwegingskader voor windenergie te komen. Een belangrijk onderdeel is het Milieu Effect Rapport (MER). Wát er in het MER onderzocht gaat worden en op welke manier is nu opgeschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Inwoners en belangenorganisaties hebben meegedacht over de onderwerpen. De NRD ligt vanaf 1 augustus 2 maanden ter inzage.

In Meierijstad zijn nog vier gebieden in beeld waar mogelijk windmolens kunnen komen: langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Lijnt; langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Wijboschbroek; Rooise heide / Schijndelse Heide ten westen van de Schijndelseweg en tot slot de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg.

Voor elk gebied is in april/mei een gebiedstafel georganiseerd. Inwoners hebben daarbij ook aandachtspunten aangedragen voor de NRD. Daarvan is beoordeeld of ze in de NRD en straks MER meegenomen kunnen worden of niet. Sommige onderwerpen hebben namelijk niets met milieu te maken; denk aan invloed op waarde van woningen of slagschaduw op zonnepanelen. Dat zijn voorbeelden van onderwerpen die nu niet in de NRD staan, maar op een later moment in het proces aandacht krijgen. Wel in de NRD opgenomen zijn bijvoorbeeld effecten op vogels en fauna, (laag frequent) geluid, slagschaduw, lichtschittering, opeenstapeling van geluid vanwege militair vliegverkeer en effecten op bedrijfsvoering veehouderijen.

Najaarsbijeenkomsten: uitleg over zienswijzen
Eerder heeft het college al besloten meer tijd te nemen voor dit traject om gehoor te kunnen geven aan de wens van inwoners en belanghebbenden nog intensiever betrokken te worden. Zo is op 5 juli een aparte kennistafel georganiseerd waarin de concept NRD al aan gei¨nteresseerden is toegelicht, een moment om te toetsen of de inbreng van bewoners goed verwerkt is.
De NRD ligt van 1 augustus tot en met 30 september ter inzage. Een langere periode dan gebruikelijk omdat er deels sprake is van zomervakantie. In die periode kan eenieder een zienswijze indienen. In het najaar organiseert de gemeente opnieuw diverse avonden. In september om uitleg te geven hoe een inwoner een zienswijze in kan dienen. Later volgt een avond om de reactie op de zienswijzen toe te lichten. Dag en tijdstip maakt de gemeente nog bekend.
Na verwerking van alle zienswijzen en behandeling in het college, neemt de raad in december een besluit over de NRD. Daarna wordt het MER opgesteld.
Het NRD is vanaf 1 augustus te raadplegen op www.meierijstad.nl/windenergie. Daar staat ook een publiekssamenvatting.

Meer berichten