Berry Tomas (L) en Paul Meessen (R) ondertekenen het fusiebesluit.
Berry Tomas (L) en Paul Meessen (R) ondertekenen het fusiebesluit. (Foto: )

Skipov en SKOSO gaan fuseren en gaan Verdi heten

  •   keer gelezen

VEGHEL | Skipov en SKOSO zijn organisaties met scholen voor primair onderwijs in Meierijstad. Skipov omvat dertien scholen (ruim 2200 leerlingen) in de kernen Veghel, Mariaheide, Erp, Boerdonk, Zijtaart, Keldonk en Eerde. Aan Skipov is SPV verbonden met twaalf peuterspeelzalen. SKOSO heeft zeven scholen (ruim 1250 leerlingen), in de kernen Sint-Oedenrode, Olland, Boskant en Nijnsel.

Sinds Veghel en Sint-Oedenrode zijn opgegaan in de gemeente Meierijstad, komen Skipov en SKOSO elkaar steeds vaker tegen op allerlei terreinen: in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (30.06), in gemeentelijk overleg en bij de ontwikkeling van onderwijskundige projecten.

Innovatie van het onderwijs
In het afgelopen jaar hebben de bestuurders van Skipov en SKOSO met hun stakeholders de mogelijkheden van een besturenfusie onderzocht. De resultaten van dat onderzoek hebben geleid tot de conclusie dat beide organisaties elkaar willen versterken bij de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs, de versterking van de professionele cultuur en het werkgeverschap en de vermindering van de financiële kwetsbaarheid.

Verdi
De naam Verdi is een samensmelting van ‘verbonden in diversiteit’. “De nieuwe organisatie heeft een breed palet van twintig scholen die een sterke verbinding hebben en elkaar daardoor versterken. De leerlingen zijn verbonden met elkaar in al hun diversiteit in talenten en achtergronden”, laten Paul Meessen (directeur-bestuurder van SKOSO) en Berry Tomas (voorzitter Raad van Bestuur van Skipov) weten. In meerdere talen staat Verdi voor ‘groen’, wat verwijst naar de start van nieuw leven en naar duurzaamheid, een belangrijke pijler voor de nieuwe organisatie.  

Berry Tomas
Paul Meessen, de directeur-bestuurder van SKOSO, wordt benoemd tot bestuurder van de nieuwe organisatie. Berry Tomas, voorzitter Raad van Bestuur van Skipov, gaat op 31 december 2021 zijn actieve onderwijsloopbaan beëindigen. Het bestuurskantoor van Verdi zal, in elk geval tot eind 2023, worden gevestigd in het huidige kantoor van Skipov (Stadhuisplein 98 in Veghel).

Meer berichten